Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

38. Попередній розгляд справ Верховним Судом України.

Заява про перегляд судових рішень подається в письмовій формі до ВСУ через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Заява реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду. Суддя-доповідач протягом 3 днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам ЦПК. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог,заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі 5 суддів Вищого спеціалізованого суду України, без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд протягом 15 днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі.

Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом 5 днів з дня її постановлення. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі 5 суддів Вищого спеціалізованого суду . Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у день її надходження, але не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду. Суддя-доповідач протягом 3 днів постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі. Суддя-доповідач протягом 15 днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду; 2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень; 2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді;

3) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права

39.Оскарження ухвали суду про відмову у задоволенні заяви про перегляд постанов суду в зв'язку з нововиявленими обставинами.

1. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає. 2. Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути оскаржена в порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження таких ухвал може здійснюватися шляхом подання окремої апеляційної скарги на них або шляхом викладення відповідних заперечень в апеляційній скарзі , об’єктом якої є неправомірність рішення суду у цій самій цивільній справі..

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]