Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

30. Повноваження і компетенція Верховного Суду України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України:

1) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом; 2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом; 3) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я; 4) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.

31. Загальна характеристика Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів. Був прийнятий ВРУ 07.07.2010 року.

Складається з 13 розділів : Засади організації судової влади, Суди загальної юрисдикції, Професійні судді, народні засідателі та присяжні, Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції, Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді, Дисциплінарна відповідальність судді, Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади, Суддівське самоврядування, Забезпечення судді, статус судді у відставці, Організаційне забезпечення діяльності судів, прикінцеві, перехідні положення.

32. Проблеми і моделі касаційного провадження за цивільним процесуальним законодавством України

Касаційна система перегляду цивільних справ походить з Франції. Сам термін «каса­ція» походить від французького слова «casse» — ламати, руйнувати. У Франції в період правління Людовіка XIV раді короля, яка діяла від його імені, було надано право касувати, тобто скасовувати рішення (не тільки суду), які не відповідали законам королівства, і над­силати такі справи до парламенту для нового розгляду. Пізніше ця система була сприйня­та іншими державами. Суд касаційної інстанції не вдається у перевірку фактичних обставин справи, оскільки їх встановлення вважається прерогативою судів першої та апеляційної інстанції. Він пере­віряє справу тільки з точки зору дотримання судами нижчого рівня матеріального і проце­суального права, питання права, і тільки в межах доводів, вказаних у скарзі. Інші, навіть дуже важливі порушення закону не можуть впливати на вирішення справи, тому що каса­тор їх не торкається. В різних країнах мають місце певні відступи від такої класичної мо­делі касаційного перегляду справ. В окремих країнах (ФРН, Австрії) існує ревізійний порядок перегляду справ. Ревізій­ний суд має значно ширші повноваження, не пов'язаний з межами, вказаними у скарзі, в окремих випадках може переглянути рішення, не передаючи справу на новий розгляд. В Україні суд касаційної інстанції має елементи ревізійного порядку перегляду справ. Касаційне провадження є самостійною формою забезпечення однакового застосування законодавства судами першої та апеляційної інстанцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]