Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

20.Попередній розгляд справи в касаційному провадженні.

У порядку підготовки справи до касаційного розгляду має бути про­ведено її попередній розгляд. Строк — протягом 5 днів після підготовки суддею-доповідачем допощщ. Попередній розгляд проводиться колегією у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.

Під час попереднього розгляду суддя-доповідач доповідає про прове­дення підготовчих дій та про обставини, необхідні для ухвалення рішення судом касаційної інстанції. За результатами такого розгляду суд може:

  1. відхилити касаційну скаргу та залишити рішення без змін, якщо від­сутні підстави для його скасування (ч. З ст. 332 ЦПК України);

  2. скасувати судове рішення за наявності підстав, що тягнуть за собою обов'язкове скасування судового рішення (ч. 4 ст. 332 ЦПК України).

Якщо підстави обов'язкового скасування допущені судом першої ін­станції і не були усунені судом апеляційної інстанції, то справа направля­ється на новий розгляд до суду першої інстанції. Якщо ж порушення були допущені тільки апеляційним судом, то справа направляється на нови" апеляційний розгляд;

3) призначити справу до судового розгляду за відсутності підстав, зазначених у ч. 3,4 ст. 332 ЦПК України. Справа призначається до розгляду, якщо хоча б один суддя дійшов такого висновку.

21 .Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

Розгляд справи у касаційному порядку регламентується ст. 333 ЩІК України. Він здійснюється колегією у складі 5 суддів без повідомлен­ня осіб, які беруть участь у справі. Але у разі необхідності ці особи можуть бути викликані для надання пояснень.

Головуючий відкриває судове засідання, оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на яке рішення розглядається. Суддя-доповідач доповідає зміст оскаржуваного рішення та доводи скарги. Далі особи, якщо вони бе­руть участь у засіданні, дають свої пояснення: спочатку — касатор, а якщо скаргу подали обидві сторони, то спочатку позивач. Вислухавши пояснен­ня осіб, суд виходить до нарадчої кімнати.

Незалежно від того, за чиєю касаційною скаргою відкрито касаційне провадження, позивач має право у суді касаційної інстанції відмовитися від позову, а сторони — укласти мирову угоду.

Істотною відмінністю касаційного провадження є межі розгляду спра­ви судом касаційної інстанції. Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє законність актів суду першої або апеляційної інстанцій, тобто правильність застосування ними норм матеріального чи процесуального права.

При цьому перевірка здійснюється в межах касаційної скарги та позов­них вимог заявлених у суді першої інстанції. За межі касаційної скарги суд може вийти, лише якщо під час розгляду скарги буде виявлено непра­вильне застосування норм матеріального права або порушення норм про­цесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення. Однак застосування цього положення на практиці уявляється проблема­тичним, оскільки перелік підстав, за наявності яких судове рішення під­лягало обов'язковому скасуванню і які були закріплені у ч. 1 ст. 338 ЩІК України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» були виключені.

Що стосується меж касаційного розгляду в аспекті встановлення фак­тів, то згідно ч. 1. ст. 335 ЦПК України суд не має права встановлювати та (або) вважати доведеними обставини, які не були встановлені в судових актах, що перевіряються, чи відкинуті в них; вирішувати питання про до­стовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Касаційний перегляд відбувається лише в площині законності (правильності застосування норм права).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]