Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

27.Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення в касаційній інстанції.

Суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини( наприклад застосування норм цивільного права замість норм сімейного права, посилання на положення загального, а не спеціального закону) чи не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

28.Рішення та ухвали суду касаційної інстанції та вимоги що до них пред являються.

Рішення суду повинно бути законним, обґрунтованим, повним, ясним, визначеним, чітким. Законним є рішення, яким суд вирішив справу згідно з нормами матеріального права , що підлягають застосуванню до даних правовідносин. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин. Повнота – в суд рішенні повинно бути вирішено вся заявлені вимоги, вказано їх розмір, а також вирішено питання про негайне виконання і судові витрати. Ясність, визначеність – в ясній формі повинна бути дана відповідь на головні питання справи. Читкість – рішення повинно бути викладенно чітко, грамотно, не повинно містити описок, помилок.

Суд касаційної інстанції ухвалює рішення (постановляє ухвалу) колегіею у складі п'яти суддів. Всі питання вирішуються більшістю голосів, головуючий при цьому голосує останнім. Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування та підписання рішення чи ухвали. Суддя, який не погоджується з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку. Цей документ не оголошується, але приєднується до спра­ви та є відкритим для ознайомлення.

Суд касаційної інстанції ухвалює рішення у разі скасування судових рішень і ухвалення нового або зміни рішення. В усіх інших випадках по­становляється ухвала. Рішення чи ухвала касаційного суду оформлюють­ся суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу. Ухвала суду касаційної інстанції не структурована у ЩІК України як ухвала апеляційного суду. Однак, по суті, всі відомості, які вона повинна містити (ст. 345 ЦПК України), також можна розбити на чотири групи: вступну, описову, мотивувальну та резолютивну. Аналогічно і щодо рі­шення суду касаційної інстанції.

Рішення чи ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх оголошення; скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної інстанції з моменту такого оголошен­ня втрачають законну силу. Після закінчення касаційного провадження справа протягом 10 днів повертається до суду, який її розглядав.

29.Перегляд цивільних справ Верховним судом України.

Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, в якому вона реєструється в день надходження і не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою систему документообігу суду.

Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд протягом 15 днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі.

Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом 5 днів з дня її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі 5 суддів Вищого спеціалізованого суду.

Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень закріплені у ст. 355 ЦПК України. Ними є:

1) неоднакове застосування судами (судом) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

Така ситуація може виникнути за умови різного тлумачення і застосу­вання одного і того ж положення матеріального закону судом касаційної інстанції, що переглядає цивільні справи (Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ), або різними судами касаційної інстанції (Вищим господарським судом України, Вищим адмі­ністративним судом України);

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Об'єктом перегляду можуть бути судові постанови, що набрали за­конної сили, після їх перегляду в касаційному порядку.

Ініціювання перегляду судового рішення ВСУ здійснюється за заявою сторони або інших осіб, які брали участь у справі, аз підстав, передбачених п. 2, — особи, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]