Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

8. Процесуальний порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не піз­ніше 7 днів після закінчення дій по підготовці справи до розгляду.

Розгляд справи по суті починається з доповіді суддею-доповідачем змісту рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка пода­ла апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сто­рони, — першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі.

Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, апеляційний суд надає особам, які беруть участь у справі, можливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.

На початку судового засідання суд може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий промі­жок часу для виступу.

Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено пе­рерву або розгляд її відкладено.

Згідно зі ст.305 ЦПК апеляційний суд відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає відомостей про вручення їй судової повістки, або за її клопотанням, коли повідомлені нею причини неявки буде ви­знано судом поважними.

Неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належ­ним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не пере­шкоджає розгляду справи.

В апеляційному суді позивач має право відмовитися від позову, а сторони — укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу.

Апеляційна скарга розглядається у судовому засіданні відкрито у складі не менше трьох професійних суддів. Закритий судовий роз­гляд допускається в тих самих випадках, що і у суді першої інстан­ції.

Апеляційна скарга на рішення суду 1ої інстанції має бути розглянута протягом 2ох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом 15 днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як на 15 днів, про що постановляє відповідну ухвалу.

9. Повноваження суду апеляційної інстанції

Повноваження суду апеляційної інстанції — це сукупність прав та обов'язків апеляційного суду із здійснення певних процесуальних дій щодо перевірки законності та обґрунтованості рішень і ухвал суду першої інстанції, які не набрали законної сили.

За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін (якщо апеляційний суд визнає, що суд 1ої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права); 2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;

3) змінити рішення; 4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.

За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду 1ої інстанції апеляційний суд має право: 1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін( суд 1ої інстанції постановив ухвалу з додержанням вимог закону) ; 2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу ; 3) змінити ухвалу; 4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право: 1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін(суд 1ої інстанції видав судовий наказ з до-1 держанням вимог закону) ; 2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову( встановлення відсутності між стягувачем та боржником спірних правовідносин, на основі яких була заявлена вимога);

3) змінити судовий наказ. Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]