Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

3. Суб'єкти права апеляційного оскарження.

У відповідності зі ст.292 ЦПК сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскар­жити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції пов­ністю або частково.

Дані особи мають право на апеляційне оскарження, якщо:

  1. вони мають у справі певний юридичний інтерес, тобто вони не задоволені рішенням суду першої

інстанції і мають намір відстоювати свої вимоги в суді апеляційної інстанції;

2) вони мають процесуальну дієздатність.

Супротивником по апеляційній скарзі може стати тільки та осо­ба, на чию користь було ухвалено рішення суду першої інстанції, або її правонаступник.

Згідно ст. 292 ЦПК право апеляційного оскарження мають:

- сторони та інші особи, які беруть участь у справі;

- заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого провад­ження, наказного провадження;

- особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про права та обов'язки;

- правонаступники сторін і третіх осіб (ст. 37 ЦПК України);

- судові представники (якщо в їх довіреностях не застережене обмеження такого права);

- законні представники (батьки, усиновлювачі, опікуни, піклуваль­ники).

- органи та особи, яким законом надано право захищати права, сво­боди та інтереси інших осіб (Уповноважений ВРУ з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого само­врядування, фізичні та юридичні особи);

Згідно ст. 37 ЗУ «Про прокуратуру» прокурор та його заступники мають право подавати апеляційну скаргу незалежно від їх участі в розгляді справи в суді першої інстанції. Помічники прокурора, прокурори управ­лінь та відділів можуть подавати апеляційні скарги тільки в справах, у розгляді яких вони брали участь.

4. Об'єкт апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження.

Об'єктом апеляційного оскарження є рішення, ух­вали суду першої інстанції, що не набрали законної сили, які міс­тять, на думку апелянта несприятливі для неї наслідки вирішення спору.

Реалізація права апеляційного оскарження можлива у певних часових межах з дотриманням встановлених ст.294 ЦПК України процесуальних строків

Рішення - 10 днів

- з дня проголошення рішення;

  • з дня отримання копії рішення (для осіб, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засі­данні під час проголошення судового рішення)

Ухвали – 5 днів

  • з дня проголошення ухвали;

  • з дня отримання копії ухвали (для осіб, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, в яко­му її було постановлено)

Ухвали – 10 днів

- з дня проголошення ухвали (про скасування рішення третейського суду або відмову в його скасуванні)

Ухвали - 15 днів

- з дня постановления судом ухвали (про відмову у ви­дачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду)

При апеляційному оскарженні судового наказу застосовуються стро­ки для апеляційного оскарження рішення суду, оскільки судовий наказ є особливою формою судового рішення (ст. 95 ЦПК України).

Наслідок подання апеляційної скарги після закінчення встановлених строків — залишення її без розгляду. Питання про поновлення строків на оскарження, пропущених з поважних причин, вирішує апеляційний суд.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]