Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

23.Повноваження суду касаційної інстанції.

За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право:

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін; 2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції; 3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом; 4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду; 5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд касаційної інстанції має право: 1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін; 2) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої або апеляційної інстанції; 3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті; 4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що булла помилково скасована апеляційним судом.

24. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Компетенція. Повноваження.

Вищі спеціалізовані суди діють як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних справ, а саме:

- розглядають справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;

- у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядають спра­ви відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції;

- аналізують судову статистику, вивчають та узагальнюють судову практику;

- надають методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однако­вого застосування норм Конституції та законів України у судовій практи­ці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики;

  • дають спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яс­нення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відпо­відної судової юрисдикції (ст. 32 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»).

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримі­нальних справ розглядає цивільні та кримінальні справну чітко визначе­ній законом судовій юрисдикції. Він є третьою ланкою у відповідній сис­темі спеціалізованих судів і покликаний забезпечувати право на касацій­не оскарження ухвалених спеціалізованими судами рішень. Слід наголо­сити на тому, що будь-який спеціалізований суд не є спеціальним судом, а відповідно до КУ створюється саме в системі судів загальної юрисдикції.

25. Підстави для скасування судового рішення. Залишення в силі судового рішення, скасованого помилково в касаційній інстанції.

Установивши, що апеляційним судом скасовано судове рішення, ухвалене згідно із законом, суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції.

Правовими підставами права суду касаційної інстанції скасувати рі­шення суду апеляційної інстанції і залишити в силі рішення суду першої інстанції слід вважати:

  1. наявність законного та обґрунтованого рішення суду першої ін­станції;

  2. помилку апеляційного суду, допущену під час перевірки законності і обґрунтованості рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку;

  3. наявність рішення апеляційного суду, що скасовує законне та об­ґрунтоване рішення суду першої інстанції.

Видається, що помилково скасоване рішення суду першої інстанції набирає законної сили з моменту набрання сили відповідною ухвалою суду касаційної інстанції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]