Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osvita.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
360.45 Кб
Скачать
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни – надання студентам основної бази знань про університет як соціальний інститут, створений суспільством для освіти громадян, та журналістику як соціальний інститут, створений для інформування громадян про соціальну дійсність, та взаємини цих двох соціальних інститутів; надати знання про основні світові філософські концепції журналістики й соціальної комунікації; історію журналістської освіти і світі й Україні та сучасну її структуру, познайомити з провідними працями сучасних українських медіадослідників, вивчення студентами методики викладання журналістики у вищий школі.

Завдання дисципліни:

 • ознайомити студентів з історією розвитку вищої освіти в світі, показати логіку виникнення та формування Університету як соціального інституту;

 • логічно обґрунтувати колізію «Університет – Журналістика», яка виникає в процесі «спілкування» цих двох соціальних інститутів;

 • надати студентам знання про педагогічну особистість викладача журналістики;

 • створити модель виховання журналіста у вищій школі;

 • познайомити студентів з основними концепціями журналістики та соціальної інформації в світовій гуманітаристиці;

 • надати студентам знання про історію виникнення та формування журналістської освіти в Україні;

 • подати їм знання про структуру журналістської науки, трансформацію її від філології до соціальних комунікацій;

 • познайомити з фаховою періодикою, присвяченою мас-медіа;

 • викласти початкові прийоми методики історико-журналістського дослідження;

 • познайомити з вибраною історіографією новітніх наукових праць з теорії та історії журналістики;

 • сформулювати основні правила роботи студента в творчій майстерні з журналістики;

 • викласти основні принципи організації навчальної та виробничих практик з журналістики;

 • надати навички науково-дослідної роботи студента з журналістики.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • історію виникнення та розвитку вищої освіти в світі;

 • засади діяльності Університету як соціального інституту;

 • історію виникнення та розвитку журналістської освіти в світі та Україні;

 • модель навчання журналістики у вищій школі;

 • основні світові концепції журналістики й соціальної комунікації;

 • структуру сучасної журналістської освіти в Україні;

 • структуру сучасного журналістикознавства;

 • сучасні фахові часописи з проблем журналістики й соціальних комунікацій;

 • основні методичні прийоми в галузі історико-журналістських досліджень;

 • основні сучасні репрезентативні праці в галузі журналістики в українській науці;

 • основні методичні засади навчання журналістики в творчих майстернях, на виробничій практиці;

 • особливості організації науково-дослідної роботи студента з журналістики.

вміти:

 • орієнтуватися в проблематиці вищої освіти в світі та Україні;

 • організувати роботу в творчій майстерні з журналістики;

 • здійснити керівництво навчальною та виробничою практикою з журналістики;

 • керувати науково-дослідною роботою студента з журналістики;

 • оцінити нову працю з теорії та історії журналістики;

 • написати обґрунтовану рецензію на нову наукову працю з журналістики.

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ ПЕРШИЙ

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

В ПІДГОТОВЦІ ЖУРНАЛІСТІВ

Тема перша

Загальні завдання магістратури з журналістики

Магістратура з журналістики одним з найважливіших завдань має підготовку кадрів для журналістської освіти. Структура курсу: 1) розгляд стосунків Університету і Журналістики як соціальних інститутів і елементів життєзабезпечення громадянського суспільства; 2) ознайомлення студентів з станом сучасної світової та української науки в галузі комунікативної діяльності людини (журналістикознавства); і 3) навчання ужиткових методик і практик викладання журналістики.

Три типи навчання за К. Ясперсом: 1) схоластичне; 2) учительське; 3) сократичне. Університет як центр сократичної комунікації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]