Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции на спецкурс.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
577.02 Кб
Скачать

Література

 1. Бойченко Т.Е. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров’я. Дис. ...канд.. пед. наук. – К., 1994. – 257 с.

 2. Бойченко Т.Е. Здоров’я як предмет валеології, медицини та педагогіки // Біологія і хімія в школі. – 1999. - №2. – С.6-9.

 3. Бойченко Т.Е. та інші. Концепція неперервної освіти в Україні // Почат.школа. – 1994. - №12. – С.43-46.

 4. Вакуленко О.В. Здоровий спосіб життя, як соціально-педагогічні умови становлення особистості у підлітковому віці (соціальна педагогіка): Дис. ... канд..пед.наук. – Київ, 2001. – 261с.

 5. Власюк Г.І. Виховання у старшокласників прагнення до здорового способу життя: Дис. ...канд..пед.наук. – К., 1995. – 120 с.

 6. Гавриленко Ю.М. Виховання здорового способу життя старшокласників у процесі навчально-вихованої діяльності загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим. Дис. ... канд..пед.наук. – Херсон, 2006. – 206с.

 7. Голобородько Г.П. Формування поняття здорового способу життя в учнів основної школи: Автореф. Дис. ... канд..пед.наук. – Харків, 1997. – 17 с.

 8. Денисенко Н.Ф. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів: Автореф. дис. ... д-ра.пед.наук. – Київ, 2002. – 20с.

 9. Дубогай А.Д. Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни школьников младших классов: Дис. …д-ра пед.наук. – Киев, 1991. – 344 с.

 10. Іванашко О.Е. Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку: Автореф.дис. ...канд..психол.наук. – Рівне, 2001. – 20 с.

 11. Карпова Э.Э. Категорія качества в теории и практике подготовки будущего учителя к профессиональной деятельности: Дис. ... д-ра пед.наук. – Одесса, 1993. – 200 с.

 12. Книш Т.В. Валеологічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти: Автореф.дис. ...канд..пед.наук. – Київ,2001. – 19 с.

 13. Кондратюк С.М. Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя. Автореф. дис. ... канд..пед.наук. – Київ, 2003. – 17с.

 14. Кузьменко В.Ю. Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя. Дис. ... канд..пед.наук. - Київ, 2003. – 223с.

 15. Лапаєнко С.В. Формування ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя: Дис. ...канд..пед.наук. –К., 2000. – 203с.

 16. Леонтьєва О.І. Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-просвітньої діяльності. Дис. ... канд..пед.наук. - Київ, 2005. – 184с.

 17. Нестеренко В.В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя. Дис. ... канд..пед.наук. - Одеса, 2003. – 229с.

 18. Свириденко С.О. Формування здорового способу життя молодших школярів у позакласній виховній роботі: Автореф. дис. ...канд..пед.наук. Київ, 1998. – 16с.

 19. Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя людей як об’єкт соціального пізнання: Автореф. дис. ...канд.пед.наук / Запорізький держ.ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 20с.

 20. Юрочкіна С.О. Педагогічні засади валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Дис. ... канд..пед.наук. К., 1997. – 153 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.