Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции на спецкурс.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
577.02 Кб
Скачать

Тема 1. Охорона здоров’я людей. Збереження здоров’я людей та формування в них здорового способу життя

План.

  1. Фактори, що впливають на здоров’я.

  2. Чинники, що псують здоров’я.

  3. Законодавча база

  1. На наше здоров’я впливають такі фактори:

  • рівень медицини – 10%;

  • спадковість – 20%;

  • екологія – 20%;

  • спосіб життя – 50%.

Серед глобальних загроз для сучасного людства перше місце займає екологічна проблема. У ній воєдино сплелися найгостріші питання: як в умовах дефіциту землі і води нагодувати людство; задовольнити зростаючу потребу у мінеральних та інших природних ресурсах; утримати стан навколишнього середовища на рівні, що відповідає фізіологічним і духовним потребам людського суспільства.

Екологічна ситуація Донецького регіону потребує посилення дій на державному, регіональному і місцевому рівнях у сферах законодавства, природоохоронних заходів, екологічного моніторингу довкілля та контролю джерел забруднення, екологічного інформування, освіти та залучення до охорони довкілля населення області.

Невелика за розміром, одна з 25 областей України, Донеччина дуже впевнено зберігає позиції самого мощного регіону держави, або як її ще називають, промисловим серцем.

Донецька область займає 4,4 % площі України. В області проживає 5007,9 тис. чоловік(близько 10% усього населення України). Щільність населення складає 189 чоловік на кв.км. Тут сконцентровано близько 2000 промислових підприємств (800 з яких - великі). Висока концентрація промислового, сільськогосподарського виробництва, транспортної інфраструктури в поєднанні зі значною щільністю населення створили величезне навантаження на біосферу - найбільше в Україні і Європі.

Донецька область відноситься до найбільш екологічно напружених регіонів України. Найгострішими проблемами області є забруднення повітряного та водного басейнів, накопичення шкідливих відходів.

В атмосферному повітрі міст Донецька, Маріуполя, Горлівки, Макіївки знаходяться забруднюючі речовини: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, фенол, аміак, формальдегід та ін.( додаток № 1 )

Показниками спостереження в прибережних водах Азовського моря за вмістом забруднюючих речовин прийнято вміст нафтопродуктів, нітритів, детергентів і фенолів.

Більшість річок області відносяться до категорії дуже брудних. Причина цього - в наявності у воді забруднених стічних вод підприємств, зливових вод з території міст, підприємств та сільськогосподарських угідь.

Водосховища, які є джерелами централізованого питного водопостачання, через підвищену мінералізацію і жорсткість води не відповідають нормативним вимогам.

Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства вугільної, металургійної та енергетичної галузей промисловості, якими щорічно викидається в атмосферу понад 80% усіх шкідливих викидів.

Проблема відходів виробництва у Донецькій області належить до числа найбільш актуальних і найменш вирішуваних. Загальна маса накопичених в області відходів - понад 4 млрд. тонн, що складає четверту частину загальної кількості накопичених відходів в Україні. Площа земель, зайнятих відходами, наближається до 1% території області.(додаток № 2 ).

Регіону, який займає трохи більше 4 % території держави, достається третина брудних відходів в атмосферу та 30% забрудненої води усієї України. У нас сконцентровано 55,5% промислових токсичних відходів усієї держави. По суті – ми, десята частина громадян України, приймаємо на себе половину промислових відходів, які видають заводи і фабрики усієї держави. Так, якщо вичислити національний доход на душу населення, то кожному жителю нашого краю причитається по 4 центнеру шкідливих відходів на рік, у тому числі і немовлятам. Оскільки загальна маса накопичених в області індустріальних відходів дорівнює 4 міліардам тон, то кожного жителя Донеччини приходиться по 15 повноважних пульманів цього добру. Його залежи, як пухлина, пожирає плодоносні землі, гроблять наше здоров’я.

Більше за усіх від роботи промислових підприємств достається жителям Маріуполя, Донецька, Макіївки, Харцизька, Єнакієве.

Втомленість від постійної соціальної напруги, екологічних проблем свідчить про те, що демографічні показники Донецької області, найхудіші на Україні.

Стан здоров я населення України

Україна - найбільша за територією країна Европи і п’ята за кількістю населення. Протягом останнього десятиріччя, спостерігається зниження народжуванності та середньої тривалості життя. Внаслідок сталого зниження народжуваності населення України неухильно старіє, нині його середній вік становить 37 років, ставлячи ії в один ряд з 15 “найстарішими” країнами світу.

Нажаль більшість показників здоров’я дітей України характеризуються негативно. За даними досліджень, лише 27% дітей дошкільного віку можна назвати здоровими. Відхилення в психофізичному розвитку викликають тривогу.

Незадовільнений стан суспільного здоров’я та недостатньо розвинута система його охорони зумовили значно вищу, ніж у більшості економічно розвинутих країн, смертність. Така ситуація стала закономірним наслідком катастрофічного падіння життєвого рівня населення, занепаду системи охорони здоров'я а також широкомасштабного забруднення навколишнього природнього середовища в регіонах.

За даними статистики, смертність у нас вище середньої по Україні. Чисельність населення на початок року становила 5007,9 тис. чоловік. Це менш, ніж рік тому, на 56,5тис., або на 1,1%. У 1999році народилося 33,5 тис. чоловік, а померло 77,3 тисячі.

Зниження народжуваності в області спостерігається з 1990року. Якщо в 1990році в середньому на 1000 мешканців народилося 11 дітей, то в 1998році - лише 7. Серед причин смертності - хвороби органів дихання, системи кровообігу, новоутворення.( додаток № )

Серйозною проблемою Донецької області продовжує залишатися високий рівень професійної захворюваності. Санітарно - гігієнічна ситуація в промисловості залишається складною. Понад 80% промислових об’єктів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Зовсім недавно обласні служби охорони здоров’я та екологічної безпеки перевірили на практиці один “топографічний” висновок. Екологи на карті Донеччини помітили зони забруднення навколишнього середовища, а медики відзначили місця с самим високим рівнем захворюваності. Коли карти наложили одна на одну, то зони повністю співпали. Потрібно бити вже в набат.

Донецька область попереду усієї України не тільки по виробничим досягненням, але й по захворюваності органів дихання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.