Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
11.11.2018
Размер:
583.68 Кб
Скачать

Додаток 3. Перелік умовних скорочень

ГПК

Господарський процесуальний кодекс України

Держкоммолодь–спорттуризм

Державний комітет молодіжної політики спорту і туризму

Держкомстат

Державний комітет статистики України

ДПА

Державна податкова адміністрація

ЖК

Житловий кодекс України

ЗДПЛ

Загальна декларація прав людини

КЗПЛ

Конвенція про захист прав і основних свобод людини

КЗпП

Кодекс законів про працю України

КК

Кримінальний кодекс України

КМОП

Конвенція Міжнародної Організації Праці

КПК

Кримінально-процесуальний кодекс України

КпШС

Кодекс про шлюб та сім’ю України

МВС

Міністерство внутрішніх справ України

МЗС

Міністерство закордонних справ України

Мінекономіки

Міністерство економіки України

Мінпаливененрго

Міністерство палива та енергетики України

Мінфін

Міністерство фінансів України

МНС

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України

МОН

Міністерство освіти і науки України

НЕП

Нова економічна політика

СБУ

Служба безпеки України

Додаток 4.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авер’янов В.Б., Денисов В.Н., Бобровник С.В. Законодавство: проблеми ефективності / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Наукова думка, 1995. – 232 с.

  1. Азаров А. Я. Права человека. Новое знание. – М.: НОРМА, 1995. – 225 с.

  1. Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: (До 50–ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод): Тези наук. доп. та повідомлень учасників Всеукр. наук.–практ. конф. молодих учених / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого/ М. І. Панов (відп.ред.). – Х., 2000. – 224 с.

  1. Андрусяк Т. Г. Права людини в поглядах Михайла Драгоманова: Автореф. дис... канд. юрид. наук (12.00.01) / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 17 с.

  1. Антология мировой правовой мысли: В 5 т. / Национальный общественно-научный фонд / Н. А. Крашенинникова (отв. ред.), Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. Т. 2: Европа, V-XVII вв. – 829 с.

  1. Декларация прав человека и гражданина (1789 г.) //Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА, 1999. – 784 с.

  1. Закон України від 23 квітня 1991 року “Про свободу совісті та релігійні організації” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – С. 283.

  1. Юридична енциклопедія / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького/ Ю.С. Шемшученко (ред.). – К.: Вид-во Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 2: Д-Й. – 741 с.

  1. Юридичний словник-довідник / АН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького / Ю. С. Шемшученко (ред.). – К.: Femina, 1996. – 696 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.