Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
11.11.2018
Размер:
583.68 Кб
Скачать

Конституційний статус Президента України як глави держави

Ключова термінологія теми: глава держави, президент, імпічмент, інаугурація, вето.

У системі державних органів передбачається спеціальний орган - глава держави. Глава держави - це офіційна особа, що формально займає вище місце в системі державних органів і здійснює вище представництво держави у внутрішньополітичному житті й у міжнародних відносинах. Роль і місце глави держави в системі державних органів визначається тим, що він координує діяльність усіх вищих органів державної влади, виражає інтереси всього суспільства, служить носієм і гарантом державного суверенітету.

В Україні пост Президента був заснований 5 липня 1991 р. прийняттям 3 законів: «Про Президента Української ССР», «Про заснування поста Президента Української ССР і внесенні змін і доповнень у Конституцію (Основний Закон) Української ССР» і «Про вибори Президента Української ССР».

Слід зазначити, що з часу заснування поста Президента його конституційний статус змінювався. Спочатку Президент України був визначений як вища посадова особа Української держави і глава виконавчої влади. Згодом, у Конституційному договорі 1995 р. за ним були закріплені повноваження глави держави і глави виконавчої влади. По діючій Конституції Президент є тільки главою держави. Ст.102 Конституції закріплює: «Президент України є главою держави і виступає від його імені».

Пост Президента в Україні формується відповідно до Конституції України (Розділ V), Законами України «Про вибори Президента України» (від 18 березня 2004 р.), «Про Центральну виборчу комісію» (від 17 грудня 1997 р.) і іншими законами України.

Відповідно до ст.103 Конституції України та ст. 1 Закону України “Про вибори Президента України” Президентом може бути обраний:

1) громадянин України. 2) який досяг на день виборів 35 років, проживає в Україні протягом останніх десяти років перед днем виборів ; 3) який має право голосу, тобто особа, яка не обмежена у виборчих правах і яка має активне виборче право; 4) володіє державною мовою.

Президент України обирається безпосередньо виборцями (громадянами України) на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

У ст. 11 Закону України «Про вибори Президента України» закріплюються принципи виборчого процесу.

Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими і повторними (ст.15).

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень

Вибори Президента України здійснюються по єдиному загальнодержавному єдиномандатному виборчому округу, що включає в себе всю територію України. Для проведення виборів територія країна розбивається на 225 територіальних виборчих округів із приблизно рівним числом виборців. Для проведення голосування створюються виборчі дільниці.

Вибори Президента організують і проводять: Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії. Витрати на підготування і проведення виборів Президента України здійснюються Центральною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису в межах коштів, які передбачені на вибори в Державному бюджеті.

Поряд із державним фінансуванням кандидатом у Президенти можуть бути використані кошти власного виборчого фонду. Свої пожертвування в особисті виборчі фонди кандидатів у Президенти можуть робити громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, за винятком підприємств з іноземними інвестиціями, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що діють за рахунок Державного бюджету і бюджету місцевого самоврядування.

Право висування претендента належить громадянам України, що реалізується ними через політичні партії і їхні виборчі блоки, і шляхом самовисунення.

Партії, що висувають претендентів у кандидати, повинні бути зареєстровані в Міністерстві юстиції не пізніше чим за один рік до виборів. Партії висувають претендента на з'їзді, конференції, а виборчі блоки партій - на межпартійної конференції. На них повинно бути присутні не менше 200 делегатів. Партія висуває лише одного претендента в кандидати.

Якщо особа самовисувається, вона особисто подає в ЦВК засвідчену у встановленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України.

Обов'язковою умовою для реєстрації кандидата є внесення грошової застави в безготівковому порядку на спеціальний рахунок ЦВК у розмірі 3 млн. грн. Грошова застава повертається тільки кандидатам, які пройшли до другого туру голосування, в іншому випадку сума грошової застави зараховується в державний бюджет.

Центральна виборча комісія публікує в пресі список кандидатів у Президенти України.

Передвиборна агітація починається після реєстрації претендента кандидатом у Президенти і закінчується в 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів. Вона може здійснюватися в будь-яких формах і будь-яких засобах, що не суперечать законодавству України.

Кандидат на пост Президента України може мати не більш 5 довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі і по одній довіреній особі в кожному територіальному окрузі. У виборчій кампанії можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у Президенти, від партій і блоків, рада виборців, іноземних держав і міжнародних організацій.

Голосування проводиться в день виборів. У бюлетень для голосування за абеткою включаються всі кандидати. Виборець повинний поставити «+» тільки навпроти одного кандидата, за якого він голосує.

Обраним вважається кандидат, що одержав на виборах більше половини голосів виборців, що прийняли участь у голосуванні. Якщо було більш двох кандидатів і ніхто з них не набрав потрібну більшість голосів, Центральна виборча комісія призначає повторне голосування по двох кандидатурах, що одержала більшу кількість голосів. Повторне голосування проводиться не пізніше чим у двотижневий термін.

Обраним вважається кандидат, що у результаті повторного голосування одержав більше, ніж інший кандидат число голосів виборців, що прийняли участь у голосуванні.

Президент України обирається терміном на 5 років і не може бути їм більш ніж 2 терміни підряд. Ця норма запобігає тривалому перебуванню у влади однієї людини, оскільки, як свідчить історичний досвід, це часто приводить до встановлення антидемократичних державних режимів. Одночасно дана норма допускає можливість обрання цієї ж особи на 3-й термін, але після того, як цю посаду займала інша людина.

Президент України не може мати інший представницький мандат, займати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органа або наглядацької ради підприємства, що має ціллю одержання прибутку. Ця заборона закріплена в Конституції України з метою забезпечити незалежність Президента від яких-небудь державних і недержавних структур.

Президент України вступає на посаду не пізніше чим через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, із моменту приношення присяги народу на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення Президента до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України. Президент України, обраний на позачергових виборах, приносить присягу в п'ятиденний термін із дня офіційного оголошення результатів виборів.

Президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Він не підпорядкований і не підзвітний ніякому органу влади. Одержуючи свої повноваження від народу на основі Конституції України, він не несе за свій політичний курс, проведену політику, за свої законні дії політичної відповідальності за винятком випадків обвинувачення його в державній зраді або вчиненні іншого злочину.

Президент України під час виконання своїх повноважень користується також правом недоторканності. Честь і гідність Президента України як глави держави підлягає особливому захисту. Звання Президента охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент не був зміщений із поста в порядку імпічменту.

Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Але Конституція визначає випадки, коли вони можуть бути припинені достроково. У ст. 108 говориться, що достроково повноваження Президента припиняються у випадку: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4)смерті.

У випадку дострокового припинення повноважень Президента виконання обов'язків Президента України до обрання нового Президента покладається на Голову Верховної Ради України. При цьому, відповідно до Конституції, в період тимчасового виконання обов'язків Президента України Голова Верховної Ради може здійснювати не всі повноваження Президента. Ці обмеження встановлені Конституцією України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.