Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EKZAMEN_KUL_TURA.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
245.76 Кб
Скачать
  1. Національно-культурний рух другої половини хіх ст.

Українське національне відродження, яке проявилося у першій половині ХІХ ст., одержало своє природне продовження і в його другій половині. В нових умовах ми спостерігаємо виникнення нових різноманітних форм українського руху, підвищення його організованості, свідомості і активності населення, особливо молоді. Важливою історичною подією став бурхливий розвиток української літератури, театрального і музичного мистецтва, які за короткий час піднялися до кращих зразків європейської культури. Все це підготувало умови для настання третього, політичного етапу українського руху, який свідчив про появу нової модерної української нації та її готовності народу утворити власну державу. В 1868 р. вiдкрито товариство “Просвiта”, яке ставило за мету сприяти поширенню освіченості народу шляхом органiзацiї бiблiотек, видавничої діяльності, створення кооперативiв тощо. У 1892 р. воно перетворилось у Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) і стало фактично першою новітньою всеукраїнською академією наук. Бурхливе відродження укр. літ-ри прикрасили твори цiлої плеяди видатних вітчизняних письменникiв i поетiв - І.Нечуй-Левицького, П. Мирного, М. Коцюбинського, Лесі Українки, П. Грабовського. Творче обдарування великого Т. Шевченка (1814-1861) – геніального поета, письменника, художника і мислителя, але й його велика пасіонарність і відданість власному народу, глибоке співчуття обездоленим та невичерпна енергія в боротьбі за справедливість. по-європейськи освічений, обдарований і по-українські працьовитий І. Франко(його називали„академією в одній особі”).

  1. Розвиток науки і освіти хіх ст.

Валуєвський циркуляр та Емський указ закріпили курс на русифікацію,тому викладання в навчальних закладах усіх рівнів здійснювалося російською мовою. Масова неписьменність серед дорослих обумовила потреби в особливих формах освіти,якими стали недільні школи. Учні недільних шкіл Сільська недільна школа. Початкові народні училища 14 липня 1864 року затверджено “Положення про початкові народні училища”. Згідно з яким усі школи дістали одну назву – початкові народні училища. Жінки одержали право вчителювати. Поширення земських шкіл. У 1865 році відкрито Новоросійський університет в Одесі. У Львівському університеті у 1894 році засновано кафедру історії України, яку очолив М.Грушевський, а в 1903 році – кафедру української літератури. У другій половині ХІХ століття відбувається становлення жіночої середньої та вищої освіти. У 1878 році у Києві відкрито Вищі жіночі курси. Харківському університеті зусиллями видатного вченого М.Бекетова засновано фізико-хімічне відділення . Значних успіхів досягли одеські математики С.Ярошенко та І.Тимченко,праці яких не втратили значення до сьогодні . М.Бекетов. Д о скарбниці світової науки увійшли праці з медицини І.Сєченова та О.Ковалевського. В Одеській бактеріологічній станції розгорнув наукову діяльність ще один видатний мікробіолог - Д.Заболотний. В галузі геології та мінералогії працювали В.Тарасенко і П.Тутковський. Д.Заболотний І.Сєченов П.Тутковський. Дуже плідно працював у цей час видатний історик М.Костомаров. Його праці про українське козацтво, історію України, періоду ХVІІ-ХVІІІ століття стали фундаментом майбутніх досліджень багатьох поколінь науковців. М.Костомаров. Отже, у другій половині ХІХ століття розвиток освіти значно покращився завдяки науковим товариствам, винахідникам, інженерам, вченим, суспільним діячам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]