Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ekzamen_Istoria

.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
108.54 Кб
Скачать

Екзаменаційні питання з курсу „Історія України” для студентів, першого курсу, денної форми навчання усіх спеціальностей ХНЕУ

Рівень І

1. Виберіть серед нижче наведених назв племен ті, на базі яких були утворені східнослов’янські племена. Зазначте, коли і за яких обставин утворилися східнослов’янські племена:

венеди, алани, анти, дуліби, неври, склавини, обри.

2. Випишіть із державних утворень східних слов’ян ті, що розташовувалися на території сучасної України. Звідки відомо про їх існування, коли вони існували, які мали політичні центри і які східнослов’янські племена до них входили?

Славія, Славенія, Артанія, Аланія, Куявія, Хозарія.

3. Випишіть східнослов’янські племена, що не мешкали на території сучасної України:

білі хорвати, кривичі, в’ятичі, поляни, деревляни, полочани, бужани, ільменські словени, сіверяни, радимичі, дуліби, волиняни, дреговичі, уличі, тиверці.

4. Випишіть східнослов’янські землі, що увійшли до Київської Русі за часів правління князя Володимира Святославовича, зазначте роки правління князя:

словенська земля, древлянська земля, полоцька земля, земля в’ятичів, земля радимичів, волинська земля, земля тиверців, земля дреговичів, земля кривичів, земля білих хорватів.

5. Випишіть київського князя, який найвдаліше вів війни з Візантійською імперією й уклав найсприятливіші для Київської Русі мирні угоди з візантійським імператором. Зазначте роки правління князя, час укладення угод та їхні основні положення:

Кий, Ігор, Трувор, Аскольд, Ольга, Дір, Олег, Святослав, Володимир, Рюрик.

6. Випишіть особисто невільні категорії населення, що існували в Київській Русі згідно з „Руською правдою” (що це, ким вона була прийнята), поясніть їх походження, ступінь залежності:

князі, бояри, молодша дружина, ізгої, холопи, гості, старша дружина, рядовичі, купці, закупи, грідні.

7. Випишіть із нижче наведеного переліку кочових племен ті, з якими протягом свого князювання боровся Володимир Великий. Зазначте, коли і за яких обставин ці племена вперше напали на Київ:

обри, печеніги, хозари, угри, половці, чорні клобуки, берендеї.

8. Зазначте, хто з нижче перерахованих київських князів прийняв християнство, коли це сталося і внаслідок чого:

Кий, Ігор, Ярополк, Аскольд, Ольга, Дір, Олег, Святослав, Володимир.

9. Випишіть княжі династії, що правили в ХІ-ХІІ ст. у князівствах, розташованих на території сучасної України. Запишіть навпроти кожної династії відповідне князівство:

Ізяславичі, Ростиславичі, Юрійовичі, Мстиславичі, Ярославичі, Романовичі, Ольговичі, Давидовичі.

10. Випишіть адміністративні одиниці, що увійшли до складу Польської Корони після утворення Речі Посполитої Обох Народів (зазначте, в якому році це сталося) в другій половині XVI ст.:

Руське воєводство, Белзьке воєводство, Шипинська земля, Волинське воєводство, Закарпаття, Київське воєводство, Чернігівське воєводство, Брацлавське воєводство, Подільське воєводство.

11. Зазначте, які князівства охоплювали землі сучасної України і які династії у них княжили:

Володимиро-Суздальське, Галицьке, Смоленське, Біла Вежа, Тьмутараканське, Полоцьке, Переяславське, Рязанське, Чернігово-Сіверське, Муромське, Волинське, Київське, Новгородо-Псковська, Турово-Пінське.

12. Випишіть литовських князів, під час правління яких були ліквідовані удільні князівства України-Русі, зазначте, які це були князівства, у якому році це сталося і з якою метою було здійснено:

Міндовг, Кейстут, Вітен, Тренята, Войшелк, Гедимін, Тройден, Ольгерд, Свидригайло, Вітовт, Зігмунд, Казимир IV Ягеллончик.

13. Випишіть держави, що у XIV ст. вели боротьбу за спадщину королів із династії Романовичів. Зазначте, на які землі претендували нижче згадані держави і на якій підставі:

Золота Орда, Корона Польська, Тевтонський орден, Велике князівство Литовське, Молдавське князівство, Угорське королівство.

14. Випишіть законодавчі акти і постанови, що сприяли процесу закріпачення селян у Великому князівстві Литовському. Зазначте дату прийняття цих документів і юридичні положення, що свідчили про закріпачення:

Руська Правда, Артикули Генріха Валуа, Перший Литовський статут, Люстрація замків, монгольська Яса, Другий Литовський статут, Нешавські статути, Устави на волоки, Судебник Казимира ІV Ягеллончика, Третій Литовський статут.

15. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р., і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування:

Велике князівство Литовське, Велике князівство Московське, Кримське ханство, Золота Орда, Річ Посполита Обох Народів.

16. Політична діяльність кого з великих князів литовських сприяла відродженню великих удільних князівств в Україні у XV ст. Вкажіть роки правління цих литовських князів, назви удільних князівств і чіткі хронологічні межі їх існування:

Міндовг, Кейстут, Вітен, Тренята, Войшелк, Гедимін, Тройден, Ольгерд, Свидригайло, Вітовт, Зігмунд, Казимир IV Ягеллончик.

17. Випишіть українські воєводства, що існували у складі Польської Корони на середину XVI ст. Поясніть, коли і за яких обставин вони були утворені:

Руське воєводство, Белзьке воєводство, Волинське воєводство, Київське воєводство, Чернігівське воєводство, Брацлавське воєводство, Подільське воєводство.

18. Виберіть князівства, що існували на території України у XV ст., зазначте, чим була зумовлена їх поява і скільки часу вони проіснували:

Галицьке князівство, Волинське князівство, Київське князівство, Переяславське князівство, Чернігівське князівство, Сіверське князівство.

19. Випишіть у хронологічній послідовності і зазначте дати козацьких повстань кінця XVI – початку XVII ст.:

повстання Марка Жмайла, повстання Павла Бута (Павлюка), повстання Кшиштофа Косинського, повстання Дмитра Гуні, повстання Северина Наливайка, повстання Якова Остряниці, повстання Івана Сулими, повстання Тараса Федоровича (Трясила).

20. Випишіть із нижче наведених гетьманів тих, які протягом свого гетьманування двічі укладали угоди з Московською державою чи Російською імперією. Зазначте роки їх гетьманства, назви угод, що вони укладали, та їх основний зміст:

Іван Виговський, Кирило Розумовський, Юрій Хмельницький, Данило Апостол, Яким Сомко, Іван Мазепа, Дем’ян Многогрішний, Іван Брюховецький, Іван Скоропадський, Іван Самойлович.

21. Зазначте запорізького гетьмана, який здійснював найбільш вдалі морські походи проти Османської імперії та сприяв відновленню Православної Церкви в Речі Посполитої (зазначте, коли це сталося). Наведіть основні фрагменти його біографії:

Самійло Кішка, Яків Бородавка (Нерода), Михайло Дорошенко, Петро Конашевич-Сагайдачний, Марко Жмайло.

1. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Русі, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося і з якою метою було здійснено:

Міндовг, Кейстут, Вітен, Тренята, Войшелк, Гедимін, Тройден, Ольгерд, Свидригайло, Вітовт, Зігмунд.

22. Випишіть політичну угоду, що встановлювала поділ Козацької держави на Лівобережний і Правобережний Гетьманати у третій чверті XVIІ ст. Зазначте, коли і які держави цю угоду уклали, її основні положення, хто на час її підписання був лівобережним і правобережним гетьманом:

Березневі статті, Переяславська угода, Андрусівське перемир’я, Віленське перемир’я, Вічний мир, Поляновська мирна угода, Константинопольський мирний договір.

23. Серед наведених нижче козацьких урядів і соціальних верств випишіть лише ті, що були на території слобідських полків у середині XVII – XVIII ст. Поясніть, на якій території була решта соціальних верств і урядів:

полковник, гетьман, кошовий отаман, полкова старшина, генеральна старшина, паланкова старшина, городові козаки, підпомічники, компанійці, низовики, випищики.

24. Випишіть у хронологічній послідовності із зазначенням дат ті козацькі повстання кінця XVI – початку XVII ст., що призводили до заборони козацтва або скорочення кількості реєстровців і зміцнення влади уряду Речі Посполитої над козаками :

повстання Марка Жмайла, повстання Павла Бута (Павлюка), повстання Кшиштофа Косинського, повстання Дмитра Гуні, повстання Северина Наливайка, повстання Якова Остряниці, повстання Івана Сулими, повстання Тараса Федоровича (Трясила).

25. Які з перелічених земель увійшли до складу Російської імперії внаслідок поділів Речі Посполитої (зазначте, коли це сталося) і які адміністративні одиниці на них були утворені:

Закарпаття, Південна Україна, Галичина, Правобережна Україна, Волинь, Слобідська Україна, Лівобережна Україна, Буковина, Крим.

26. Випишіть козацькі повстання, що сприяли зростанню козацького реєстру на початку XVIІ ст. Зазначте, у якому році ці повстання відбувалися і чим вони завершилися:

повстання Марка Жмайла, повстання Павла Бута (Павлюка), повстання Кшиштофа Косинського, повстання Дмитра Гуні, повстання Северина Наливайка, повстання Якова Остряниці, повстання Івана Сулими, повстання Тараса Федоровича (Трясила).

27. Випишіть із перелічених соціальних верств ті, що існували у Великому князівстві Литовському в XV-XVI ст., які з них належали до непривілейованих і особисто невільних верств суспільства Великого князівства Литовського:

князі, невільники, бояри, пани, ізгої, холопи, гості, міщани, смерди, купці, рядовичі, закупи, гридні.

28. Випишіть козацькі полки, що утворились у другій половині XVIІ ст. на Слобідській Україні. Зазначте, які історичні події сприяли утворенню слобідських полків:

Охтирський, Канівський, Сумський, Гадяцький, Чернігівський, Ізюмський, Ніжинський, Харківський, Брацлавський, Острогозький, Полтавський.

29. Випишіть ім’я останнього кошового отамана Запорізької Січі. Стисло відтворіть його біографію:

Кость Гордієнко, Іван Сірко, Петро Калнишевський, Федір Лантух, Яків Барабаш.

30. Серед перелічених товариств укажіть декабристські організації, що розміщувалися в Україні у першій чверті ХІХ ст., зазначте час їх існування та найбільш відомих лідерів:

Союз порятунку, Малоросійське товариство, З’єднані слов’яни, Південне товариство, Північне товариство, Любов до істини, Товариство об’єднаних слов’ян.

31. Із переліку українських земель випишіть ті, що на початку ХІХ ст. перебували у складі Австрійської імперії, укажіть, за яких обставин вони потрапили під владу Габсбургів і на які адміністративні одиниці поділялися:

Закарпаття, Південна Україна, Галичина, Правобережна Україна, Волинь, Слобідська Україна, Лівобережна Україна, Буковина, Крим.

32. Виберіть діячів, пов’язаних із першою фазою Національного Відродження на Західній Україні, зазначте, до якого товариства вони входили і хронологічні межі існування товариства:

Маркіян Шашкевич, Кость Левицький, Григорій Яхимович, Яків Головацький, Юліан Романчук, Михайло Куземський, Іван Вагилевич, Юліан Лаврівський.

33. Випишіть культурних і громадських діячів першої фази Національного Відродження на Наддніпрянщині (зазначте її хронологічні межі), окресліть їх культурницьку діяльність:

Іван Снігурський, Микола Маркевич, Володимир Антонович, Ізмаїл Срезневський, Іван Могильницький, Михайло Максимович, Йосип Левицький, Іван Котляревський.

34. Зазначте, хто входив до Кирило-Мефодіївського товариства (окресліть роки існування товариства), з якою фазою Національного Відродження пов’язують діяльність товариства:

Василь Лукашевич, Микола Костомаров, Михайло Максимович, Пантелеймон Куліш, Ізмаїл Срезневський, Микола Цертелєв, Юрій Андрузький, Іван Котляревський, Тарас Шевченко.

35. Випишіть назву представницької інституції, що репрезентувала інтереси західних українців під час революції в Австрійській імперії наприкінці другої чверті ХІХ ст. (зазначте, що це були за події і коли вони відбувалися):

Головна українська рада, Центральна рада народова, Руський собор, Головна руська рада.

36. Випишіть програмні документи українського політичного товариства, що існувало у Києві наприкінці другої чверті ХІХ ст. (зазначте його назву та хронологічні межі існування), укажіть їх автора:

Руська правда”, „Катехізис”, „Статут товариства св. Кирила та Мефодія”, „Правила об’єднаних слов’ян”, „Книга буття українського народу”, „Клятва об’єднаних слов’ян”.

37. Випишіть політичні партії Наддніпрянської України початку ХХ ст., в програмах яких національне питання домінувало над соціальним, укажіть імена їх лідерів і час утворення:

Революційна українська партія, Українська народна партія, Українська соціал-демократична робітнича партія, Українська соціалістична партія, Українська демократична партія, Українська радикально-демократична партія.

38. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення:

Східно-Прусська операція, Брусиловський прорив, Лодзинська наступальна операція, Галицька битва, битва під Верденом, наступ Маккензі.

39. Випишіть українських діячів, які у 1917-на початку 1918 рр. очолювали Україну та її уряд, зазначте, яку назву мала тоді українська держава та її найвищий виконавчий орган:

Симон Петлюра, Михайло Грушевський, Павло Скоропадський, Євген Петрушевич, Володимир Винниченко, Микола Порш, Ісак Мазепа.

40. Випишіть документи, що проголошували утворення УНР та її незалежність, зазначте час їх прийняття і чинники, які зумовили їх появу:

Перший універсал, ультиматум Раднаркому, Третій універсал, Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату, Другий універсал, Грамота до всього українського народу, Четвертий універсал, Брестська мирна угода.

41. Випишіть українські партії, на які спирався П. Скоропадський під час свого приходу до влади (відзначте, коли це сталося), інтереси яких соціальних верств вони репрезентували, назвіть їх лідерів:

Українська народна партія, Українська Народна Громада, Українська партія соціалістів революціонерів, Українська соціал-демократична партія, Українська демократично-хліборобська партія, Українська партія соціалістів-самостійників.

42. Випишіть тих військових діячів УНР, із чиїм ім’ям пов’язують опір окупації України військами більшовицької Росії в останні роки Української революції:

Всеволод Петрів, Олександр Удовиченко, Юрій Тютюнник, Петро Болбочан, Михайло Омелянович-Павленко, Олександр Греков.

43. Випишіть назву політики, яку більшовицький уряд провадив на окупованих українських землях під час Української революції (зазначте хронологічні межі), зазначте головні її ознаки:

нова економічна політика, політика індустріалізації, політика воєнного комунізму, політика колективізації

44. Випишіть ті українські землі, що у першій половині ХХ ст. перебували поза межами УСРР, до складу яких держав вони входили:

Закарпаття, Південна Україна, Галичина, Правобережна Україна, Волинь, Слобідська Україна, Лівобережна Україна, Буковина, Крим.

45. Випишіть імена провідників політики „українізації”(зазначте, у яких роках здійснювалася ця політика), зазначте, у яких галузях знання вони відзначилися або які посади обіймали:

Микола Скрипник, Дмитро Лєбідь, Олександр Шумський, Лазар Каганович, Микола Хвильовий, Емануїл Квірінг, Михайло Волобуєв, Микита Хрущов.

46. Випишіть діячів, що були провідниками ОУН, зазначте, яку роль вони відіграли в появі та існуванні організації і на які сили орієнтувались у боротьбі за незалежну Україну:

Микола Міхновський, Євген Коновалець, Євген Петрушевич, Дмитро Вітовський, Андрій Мельник, Роман Шухевич, Степан Бандера, Августин Волошин.

47. Випишіть українські державні утворення, що виникли наприкінці другої чверті ХХ ст., вкажіть час їх існування і що зумовило їх появу:

Українська Соціалістична Радянська Республіка, Карпатська Україна, Донецько-Криворізька республіка, Українська Народна Республіка, Українська держава.

48. Випишіть українські землі, що напередодні 1941 р. були приєднані до УРСР, зазначте, коли і внаслідок яких подій це сталося:

Закарпаття, Південна Україна, Галичина, Правобережна Україна, Волинь, Слобідська Україна, Лівобережна Україна, Буковина, Крим.

49. Випишіть, у хронологічній послідовності, військові операції, що мали місце на території України у 1941р. , зазначте точну дату їх проведення:

битва Луцьк-Рівне-Дубно, битва під Бродами, оборона Києва, операція „Зірка”, оборона Одеси, Корсунь-Шевченківська битва, Барвінківсько-Лозівська операція, оборона Севастополя, операція „полководець Рум’янцев”, Керченська операція.

50. Які з перелічених адміністративних одиниць перебували у німецькій зоні окупації під час Дугої світової війни, хто з нацистських діячів їх очолював, які українські території до них входили:

Трансністрія, Райхскомісаріат Україна, Варшавське генерал-губернаторство, Закарпаття, Краківське генерал-губернаторство.

52. Випишіть, у хронологічній послідовності, військові операції, що мали місце на території України у 1942 р., зазначте їх точну дату, вкажіть, як вони позначилися на становищі на фронті:

битва Луцьк-Рівне-Дубно, битва під Бродами, оборона Києва, операція „Зірка”, оборона Одеси, Корсунь-Шевченківська битва, оборона Одеси, Барвінківсько-Лозівська операція, оборона Севастополя, операція „полководець Рум’янцев”, Керченська операція.

53. Серед перелічених з’їздів КПРС випишіть ті, що сприяли процесу десталінізації, зазначте, у якому році вони відбулися і хто тоді був Першим секретарем ЦК КПРС:

X, XII, XIV, XVIII, XX, XXII, XXIV.

54. Випишіть військові операції, унаслідок яких українські землі були визволені від німецьких загарбників, зазначте час їх проведення:

Львівсько-Сандомирська операція, оборона Києва, операція „Зірка”, оборона Одеси, Корсунь-Шевченківська битва, оборона Одеси, Барвінківсько-Лозівська операція, оборона Севастополя, операція „полководець Рум’янцев”, Керченська операція.

55. Випишіть організації, що належать до українського дисидентського руху, вкажіть час їх існування та їх головних діячів:

Українська робітничо-селянська спілка, Організація українських націоналістів, Товариство Січ, Український національний фронт, Український комітет незаможних селян, Українська гельсінська група.

56. Випишіть ім’я президента Україна, під час правління якого було проголошено позаблоковий статус України, укажіть, у якому році це сталося, і роки правління президента:

Михайло Грушевський, Леонід Кравчук, Ярослав Стецько, Віктор Ющенко, Євген Петрушевич, Августин Волошин.

57. Випишіть вищих посадових осіб, причетних до прийняття Конституції України (укажіть дату її прийняття), зазначте, які посади вони обіймали на час прийняття документа:

Володимир Литвин, Леонід Грач, Олександр Мороз, Леонід Кравчук, Олександр Ткаченко, Леонід Кучма.

58. Випишіть три партії, що на виборах 1994 р. набрали найбільшу кількість голосів, зазначте прізвища їх лідерів і яку ідеологію вони сповідують:

Соціалістична партія України, Конгрес українських націоналістів, Українська республіканська партія, Комуністична партія України, Народний рух України, Демократична партія України, Селянська партія України.

59. Випишіть українські землі, що напередодні 1941 р. були приєднані до УРСР, зазначте, коли і внаслідок яких подій це сталося:

Закарпаття, Південна Україна, Галичина, Правобережна Україна, Волинь, Слобідська Україна, Лівобережна Україна, Буковина, Крим.

Рівень 2

 1. Зазначте причини та наслідки впровадження християнства на Русі за Володимира Великого.

 2. Зазначте основні політичні тенденції за правління Ярослава Мудрого.

 3. Визначте причини та головні етапи розпаду Київської Русі на уділи.

 4. Чим галицьке боярство відрізнялося від волинського у взаєминах із князем у ХІ-ХІІ ст.?

 5. Зазначте причини та наслідки втрати Руссю політичної незалежності в середині ХІІІ ст.

 6. Визначте причини втрати Київською Руссю державності у ХІІІ ст. і характер взаємин земель Південно-Західної Русі із Золотою Ордою.

 7. Визначте основні етапи боротьби Данила Романовича проти монгольської навали та залежності від Золотої Орди.

 8. Визначте причини та наслідки входження південно-західних руських земель до складу Великого князівства Литовського у XIV ст.

 9. У чому полягає зміст „уходницької” та „боярської” теорій походження козацтва?

«уходницька» — пов'язує виникнення козацтва з утворенням на території Наддніпрянщини громад вільних озброєних людей, котрі прибували сюди на промисли за рибою, бобрами, сіллю, дикими кіньми та іншою здобиччю;

Боярську теорію виникнення козацтва спростовує А.О. Гурбик, який доводить, що аграрна реформа частково зачепила лише Волинь, а отже, не слід перебільшувати суспільне значення останньої для інших регіонів України на кінець XVI ст. У зв’язку з цим, запевняє дослідник, досить проблематичною видається одна з тих тез прихильників так званої “боярської теорії” походження козацтва, які твердять про прискорення процесів переходу боярства (яке не змогло підтвердити своїх шляхетських прав) у козацький стан протягом другої половини XVI ст. Ця обставина не справляла значного впливу на вимивання бояр-нешляхти із суспільного організму України практично до кінця XVI ст.15. На нашу думку трактувати боярську теорію походження козацтва як єдину істинну не можна так само, як і не можна її заперечувати. Так, боярська верства безперечно брала участь у створенні козацтва, але не мала основоположного характеру. Боярська — козаки сформувалися на основі руських бояр Литви та Польщі, професійних військових, які не отримали статусу шляхтичів і були змушені займатися війною та розбоєм

 1. Причини укладення та становище українських земель згідно з Люблінською унією (зазначте, коли це сталося).

Люблінська унія — угода про

об’єднання Польського королівства

і Великого князівства Литовського

в єдину державу — Річ Посполиту,

підписана 28 червня 1569 р. на

спільному засіданні депутатів поль­

ського і литовського сеймів.

наслідки Люблінської унії для українських земель

· Більшість українських земель було об’єднано в межах однієї держави, що сприяло політичному і культурному згуртуванню українського народу.

· На приєднаних до Польського королівства українських землях було збережено судочинство за Литовськими статутами 1529 і 1566 рр. та існуючий адміністративний устрій. Зберігалося ведення діловодства руською мовою.

· На українських землях українські князі й шляхта отримали виключне право обіймати посади в місцевих урядах, незалежно від свого віросповідання

· Через Польщу на українські землі поширювався західноєвропейський культурний вплив, збільшувалася кількість навчальних закладів.

· Українські землі залучалися до нових форм соціального і політичного життя: шляхетська демократія, корпоративна організація суспільства, міське самоврядування тощо.

· Необхідність брати участь у роботі сеймиків, сейму, трибуналу, спілкуватися з польськими урядовцями — усе це вимагало від української шляхти якомога швидше пристосуватися до нових умов. Це спричиняло її полонізацію і денаціоналізацію, що, у свою чергу, призвело до втрати українським суспільством своєї політичної еліти.

· Виникнення на українських землях величезних латифундій польських магнатів, закріпачення селянства, постійне зростання визиску підневільного населення і безжальна експлуатація природних багатств України.

· Українське населення починає зазнавати релігійних і національних утисків

 1. Зазначте причини та наслідки укладення Кревської унії (коли це сталося) для України.

Кревська унія — угода про дер-

жавно-політичний союз між Поль-

ським королівством і Великим

князівством Литовським, укладена

поляками з литовським великим

князем Ягайлом Ольгердовичем

14 серпня 1385 р. в литовському

місті Крево.

Причини укладення

· Прагнення Великого князя Литовського Ягайла знайти підтримку в боротьбі за владу, що точилася між синами Ольгерда та його племінником Вітовтом.

· Необхідність об’єднати сили Польського королівства і Великого князівства Литовського в боротьбі з агресією Тевтонського ордену.

· Прагнення Польщі мирним шляхом через унію з Литвою здобути руські землі, підпорядковані литовцям.

· Виникнення нової загрози Литві зі Сходу — з боку Московського князівства.

Наслідки

· Фактична ліквідація Литви як держави, забезпечення умовами унії панівної ролі поляків у новому державному формуванні.

· Боротьба литовського боярства, підтримуваного частиною руської знаті, за збереження самостійності Литви.

 1. Напишіть причини та наслідки впровадження Берестейської унії.

 2. Зазначте причини та наслідки козацьких повстань першої половини XVIІ ст.

 3. Визначте причини, хронологічні межі та наслідки Руїни.

 4. Зазначте причини та наслідки протурецької політичної орієнтації Петра Дорошенка.

 5. Зазначте причини та наслідки антимосковського виступу гетьмана Івана Мазепи.

 6. Зазначте причини укладення, зміст та наслідки Берестейської церковної унії.

 7. Причини, основні етапи та наслідки Національно-визвольної війни середини XVIІ ст.

 8. Зазначте причини та наслідки антимосковського виступу гетьмана Івана Мазепи.

 9. Причини виникнення, рушійні сили та наслідки Гайдамацького руху на Правобережжі у ХVІІІ ст.

 10. Визначте причини та наслідки скасування Запорізької Січі.

 11. Зазначте причини та наслідки ліквідації Гетьманщини.

 12. Визначте причини та наслідки скасування кріпосного ладу в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.

 13. Зазначте причини та наслідки скасування кріпосного ладу в Галичині в середині ХІХ ст.

 14. Зазначте причини та наслідки політики „Великих реформ” для України.

 15. Визначте причини та наслідки появи руху „москвофілів”.

 16. .Зазначте причини та наслідки виникнення українських політичних партій на початку ХХ ст. на українських землях у складі Російської імперії.

 17. Визначте причини та наслідки появи легіону Українських січових стрільців.

 18. Визначте причини та наслідки першої українсько-більшовицької війни

 19. Зазначте причини та наслідки для України укладення Брестського миру.

 20. Визначте причини та наслідки злуки УНР і ЗУНР.

 21. Визначте причини та наслідки поразки Української революції 1917-1920 рр.

 22. Визначте причини та наслідки для України утворення СРСР.

 23. Визначте причини та наслідки впровадження на українських землях НЕПу.

 24. Визначте причини та наслідки радянської політики індустріалізації в Україні.

 25. Визначте причини та наслідки провадження в Україні політики колективізації.

 26. .Зазначте причини та наслідки сталінських репресій в Україні у 20 - 30-х рр. ХХ ст.

 27. Визначте причини та наслідки укладення пакту Ріббентропа-Молотова.

 28. Визначте причини та наслідки радянізації Західної України у 1939-1941 рр.

 29. Зазначте причини та наслідки невдач Робітничо-Селянської Червоної Армії на початку другого етапу Другої світової війни.

 30. .Зазначте причини та наслідки голоду 1946-1947 рр.

 31. Зазначте причини та наслідки десталінізації в Україні.

 32. Зазначте причини та наслідки хрущовської „відлиги”.

 33. Зазначте причини впровадження та наслідки політики „перебудови” для України.

 34. Зазначте причини та наслідки впровадження гривні.

 35. Зазначте причини та наслідки для України „кольчужного скандалу”.

 36. Зазначте причини та наслідки Помаранчевої революції 2004-2005 рр.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]