Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EKZAMEN_KUL_TURA.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
245.76 Кб
Скачать
  1. Українська культура як цілісна система.

УК розвивалася та функціонувала як єдине ціле, переборюючи ідеолог,політ,клас,соц,конфесійні перепони. УК як цілісна система: по-перше, українську культуру сьогодні слід розглядати як єдине ціле, витворене в галузі матер. і дух. виробництва генієм нашого народу як у материковій частині,так і за її межами,тобто в Укр,в близькому,далекому зарубіжжі; по-друге, цілісна система К включає в себе об’єктивну оцінку ідейно-протилежних течій і напрямів у ній. Адже у створенні УК як і К будь-якого народу, брали участь усі класи, усі соц верстви нашого суспільства; по-третє, відмова від підходу до вивчення УК як замкнутого соц організму. УК - оригінальна і своєрідна система, самостверджуючись, на всіх етапах розвитку була включена в сферу міжнаціонального дух синтезу та взаємодії, в регіональний і світовий культурний процес. для УК важливе як те спільне, загальне, що було нею запозичене в інших К і, прижившись на її національному ґрунті, повною мірою слугує нашому народові, так і своє, національне, своєрідне, витворене в процесі його історичного розвитку. Цілісність культури в даному разі означає розгляд і оцінку національно-своєрідного в органічному, езотеричному (глибинному) взаємозв’язку його із загальнолюдським; по-четверте, об’єктивно спричинена нерівномірність розвитку культури, відсутність прямолінійного, одночасного прогресу всіх її видів, галузей і напрямків не можуть слугувати перевагою. На певних етапах історичного розвитку УК на передній план висувались то фольклорні жанри, то худ літер, то сусп-політ, релігійно-філос думка. В останні десятиліття провідні позиції в К посідають прир-техн науки, від розвитку яких відстають гуман науки; по-п’яте, цілісний підхід до К передбачає такий її аналіз, коли до уваги однаковою мірою береться безперервність її розвитку, всі його періоди. Врахування неймовірностей, злетів і спадів дух життя в Укр має лежати в основі цілісного підходу до визначення та аналізу періодів розвитку нашої культури. Такий підхід до періодизації враховує підйоми і спади культ процесу в Укр і забезпечує цілісний підхід до УК як до єдиного цілого дух світу нашого народу.

  1. Проблема витоків української культури.

українці - східнослов'янський народ, який має індоєвропейські корені. Ще з початку XX ст. сформувалася думка, згідно з якою українці походять безпосередньо від праслов'ян, а культурна спадщина Київ Русі розглядається як здобуток укр населення Півд Русі .Є спроби проголосити українців «найдавнішими індоєвропейцями»,вивести УК з археологічної Трипільської К, яка нібито безперервно еволюціонувала, поглинаючи й розчиняючи інші етноси та культури.З іншого боку, українці, росіяни та білоруси - це три пагони від єдиної давньоруської народності, яка існувала до XII-XIV ст. початком укр мови та укр народності дослідники вважають XII-XIV ст. культурні явища епох, які передують феодальному роздробленню Київ Русі, потрібно розглядати, зберігаючи наукову коректність, лише як джерела та витоки УК. В історію Русі увійшов новий фактор, вплив якого однозначно не з'ясовано. За літописним переказом, варязькі дружини на чолі з конунгом Рюриком були запрошені північними слов'янами. З півночі варяги прийшли на територію сучасної Укр й поклали початок нової князівської династії у Києві, яка панувала на півдні до монголо-татарської навали.Деякі історики, представники норманістичної школи, схильні перебільшувати політ і культ вплив варягів на розвиток Русі. Скоріше за все мав місце симбіоз місцевих "луччих людей" з варязькою верхівкою. Давньоруська держава та її К зростали на міцному місцевому ґрунті, мали власні історичні корені та сусп-економ передумови. Деякий вплив скандинавської К лише урізноманітнив і без того багате культ життя східного слов'янства. Наприкінці IX - на початку X ст. завершився процес утворення Київ Русі, культура якої стала результатом тривалої економ, політ та етнічної консолідації східних слов'ян, прискореної необхідністю захисту від зовнішніх ворогів. Подальший культ розвиток східнослов'янських земель пов'язаний з новим державним утворенням - Київ Руссю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]