Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TEXTBOOK_English_for_physicists_Part_II_1.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.92 Mб
Скачать

65

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

І. С. Холмогорцева а. В. Котова english for physicists

Part 2

Навчальний посібник

Харків2014

УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2 Англ. – 923

К 73

Рецензенти: В. О. Самохіна – доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України, завідвач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Є. М. Бєлов – кандидат технічних наук, доцент, науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки НАН України імені О. Я. Усікова.

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № від 2014 р.)

Котова А. В.

К 45 English for Physicists (Рart 2) : навчальний посібник / І. С. Холмогорцева, А. В. Котова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 120 с.

Навчальний посібник призначено для студентів ІІ курсу фізичних та фізико-технічних спеціальностей університету. У посібнику подано граматичний матеріал та технічні тексти з вправами до них, які спрямовані на закріплення лексичних та граматичних навичок. Структура посібника дозволяє обрати оптимальні способи організації роботи для ефективного засвоєння матеріалу та аналітичної обробки інформації.

УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2 Англ. – 923

© Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014

© Холмогорцева І. С., Котова А. В., 2014

© Дончик І. М., макет обкладинки, 2014

Передмова

Навчальний посібник призначений для студентів другого курсу фізичних та фізико-технічних факультетів, які вивчали англійську мову у школі та продовжують вивчати її у вищому навчальному закладі.

Мета посібника – розвинути у студентів навички читання та розуміння оригінальної літератури англійською мовою, письма, реферування й усного мовлення в об’ємі, який передбачає навчальна програма.

Навчальний посібник розрахований на 70 годин аудиторного часу та 30–35 годин самостійної роботи.

Всі наукові тексти було запозичено з оригінальної англійської та американської літератури й незначною мірою адаптовано. Тематика цих текстів відбиралась з урахуванням рівня знань, які студенти одержали у середній школі.

Навчальний посібник складається із трьох блоків, які можна використовувати як окремо, так і разом, що дозволить комбінувати види мовленнєвої діяльності. Перший блок представлений сімома уроками. Структура кожного уроку включає в себе граматичні правила (представлені у вигляді таблиць) і вправи для їх закріплення, передтекстові, текстові та післятекстові вправи. Якщо передтекстові вправи (мовні та мовленнєві) підводять студента до розуміння текстової інформації, то післятекстові вправи виконують такі функції: опанування лексико-граматичного матеріалу, застосування його в усному та письмовому мовленні та контроль навичок і вмінь читання й усного мовлення.

Друга частина направлена на розвиток навичок, які знадобляться майбутньому спеціалісту у професійній діальності, як-то написання резюме, ділової кореспонденції, анотацій і тез наукових робіт. Велика увага приділяється усному мовленню, зокрема на проходженя співбесіди під час влаштування на роботу.

Частина «Additional Reading» являє собою збірку оригінальних текстів за темами: «Прикладна фізика», «Фізика плазми», «Ядерна фізика», «Медична фізика» і може використовуватись як додаткові тексти для аналітичного читання і реферування.

Окремо у трьох додатках подані матеріали, які сприяють швидкому засвоєнню граматичного і лексичного матеріалу для роботи зі спеціальною літературою.

Під час роботи з навчальним посібником автори рекомендують проводити як індивідуальні, так і парні та групові види роботи, що сприяють розширенню мовленнєвого середовища, а також розвитку усного мовлення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]