Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_kn_chast_4-7.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
586.24 Кб
Скачать

Трансформація поняття "якість"

Автор формулювання

Формулювання визначень якості

Арістотель (ІІІ в. до н.е.)

Розходження між предметами

Диференціація з ознакою "хороший - поганий"

Гегель (ХІХ в. н. е.)

"Якість є передусім тотожна з буттям визначеність, так що щось перестає бути тим, що воно є, воно втрачає свою якість

Китайська версія

Ієрогліф, що позначає якість, складається з двох елементів - "рівновага" і "гроші" (якість = рівновага +гроші), отже, якість тотожна поняттю "висококласний", "дорогий"

Шухарт (1931 р.)

Якість має два аспекти:

об'єктивні фізичні характеристики,

суб'єктивна сторона: наскільки річ "хороша"

Ісікава К. (1950 р.)

Якість - те, що реально задовольняє споживачів

Джуран Дж. М. (1974 р.)

Придатність для використання (відповідність призначенню).

Якість є ступінь задоволення споживача.

Для реалізації якості виробник повинен довідатися про вимоги споживача і зробити свою продукцію такою, щоб вона задовольняла цим вимогам

ДСТ 15467-79

Якість продукції - сукупність властивостей продукції, що забезпечують здатність її задовольняти певні потреби відповідно до призначення

Міжнародний стандарт ISО 8402-86

Якість - сукупність властивостей і характеристик продукції чи послуг, що забезпечують їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби

Маркетологи виділяють чотири рівні якості.

Перший рівень - "відповідність стандарту". Якість оцінюється як відповідність вимогам чи стандарту іншого документа на виготовлення продукту (технічні умови, договір тощо).

Другий рівень - "відповідність використанню". Продукт має відповідати не тільки обов'язковим вимогам стандартів, але й експлуатаційним вимогам, щоб користуватися попитом на ринку.

Третій рівень - "відповідність фактичним вимогам ринку". В ідеальному варіанті це означає задоволення вимог покупців щодо високої якості і низької ціни товару.

Четвертий рівень - "відповідність латентним (прихованим, неочевидним) потребам". Значним попитом у покупців користуються товари, що можуть окрім інших споживчих властивостей, задовольняти потребам, які у споживачів носили неявний характер, що мало усвідомлений останніми.

Такий же шлях, як Японія, але з деяким відставанням у часі проходять й інші розвинуті країни з ринковою економікою. За умов конкурентного середовища виробники у своїй діяльності не можуть не дотримуватися цих вимог щодо підвищення рівня якості. Подібну еволюцію якості треба буде пройти по мірі становлення цивілізованого ринку й українським виробникам та споживачам.

Відповідно до визначення Міжнародної організації зі стандартизації (ISО), яку підтримують відомі фахівці багатьох країн, що якість - це сукупність властивостей і характеристик продукту, які забезпечують йому здатність задовольняти обумовленим чи передбачуваним потребам. Будучи продуктом праці, якість товару - категорія, нерозривно пов'язана як з вартістю, так і зі споживчою вартістю.

Соседние файлы в папке учеба