Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_kn_chast_4-7.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
586.24 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть етапи розробки нових товарів.

 2. Дайте визначення процесу розробки нових товарів.

 3. З якого етапу починається розробка нових товарів?

 4. Дайте стислу характеристику кожного етапу розробки нових товарів.

 5. Що таке пробний маркетинг?

 6. Які проблеми виникають під час проведення ринкових випробувань?

 7. Що таке конкурентоздатність товару?

 8. Розкажіть про трансформацію поняття "якість".

 9. Дайте визначення поняття "якість" відповідно до міжнародного стандарту.

 10. Які існують рівні якості?

Тема 6

МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

П л а н

6.1. Цінова політика.

6.2. Ціна і попит.

6.3. Стратегія цін.

6.4.Установлення ціни.

6.5. Державна політика регулювання цін.

  1. Цінова політика

Так історично склалось, що ціна завжди була основним фактором, який визначає вибір покупця. Це положення і дотепер справедливе для слаборозвинених країн з малозабезпеченими верствами населення щодо товарів першої необхідності. Нині на ринку споживання за допомогою ціни не можна домогтися переваги над конкурентами. Ціна в основному є засобом, що впливає на оборот. Водночас споживчий вибір усе більше визначається таким неціновим фактором: marketing mix як стимулювання збуту й організація розподілу. За цієї умови варто пам'ятати, що вирішальну роль продовжують відігравати ціни в аерокосмічній промисловості, нафтових компаніях та залізничному транспорті.

Цінова політика кожної фірми має свою специфіку. Розробка цієї політики, як правило, належить до компетенції вищих посадових осіб фірми. Але політика цін розробляється і представниками планового відділу маркетингу, служби збуту фінансів. Необхідно також зазначити, що успішна цінова політика повинна враховувати й психологічні фактори на ринку.

Цінова політика насамперед залежить від типу ринку, на якому діє фірма:

 • чиста конкуренція;

 • монополістична конкуренція;

 • олігополістичний ринок;

 • чиста монополія.

На кожному із типів ринків (за винятком першого) фірма повинна виробити методику ціноутворення, яка містить основні рішення щодо базової ціни.

Загалом рішення стосовно базової ціни допускають проходження шести етапів:

 1. постановка завдань ціноутворення;

 2. визначення попиту;

 3. оцінка витрат;

 4. аналіз цін і товарів конкурентів;

 5. вибір методу ціноутворення;

 6. встановлення остаточної ціни.

Про це свідчить малюнок 6.1.

Постановка завдань ціноутворення

Визначення попиту

Оцінка витрат

Аналіз цін і товарів конкурентів

Вибір методу ціноутворення

Встановлення остаточної ціни

Рис. 6.1.Методика розрахунку вихідної ціни

Уся цінова політика фірми будується на основі визначених цілей. Цілі ціноутворення випливають безпосередньо з аналізу становища фірми на ринку і загальних цілей фірми. Найчастіше зустрічається постановка таких цілей ціноутворення, як досягнення певної частки ринку, максимізація поточного прибутку, забезпечення лідерства за показниками якості.

Соседние файлы в папке учеба