Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

План вивчення теми

1. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства

2. Принципи, методи та послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства.

3. Обґрунтування стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності.

4. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії

підприємства за окремими параметрами

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення першого питання слід розпочати з поняття інвестиційної стратегії та її роль у розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія підприємства - система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, які визначаються загальними завданнями його розвитку та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Слід розібратися в ієрархії взаємозв’язку інвестиційної стратегії з іншими основними елементами стратегічного вибору підприємства. Стратегічний інвестиційний рівень підприємства формує система елементів: рівень стратегічного мислення власників, менеджерів; рівень знань інвестиційних менеджері в про стан і прогнозну динаміку факторів зовнішнього інвестиційного середовища; можливості формування інвестиційних ресурсів і рівень їх проти інфляційного захисту; відповідність рівня інвестиційної активності поточним і перспективним вимогам його розвитку; наявність на підприємстві загальної стратегічної концепції його розвитку; рівень ефективності діючих на підприємстві систем аналізу, планування і контролю; рівень інвестиційної культури підприємства.

Вимоги до формування інвестиційної стратегії підприємства: підпорядкованість головній меті інвестиційного менеджменту; орієнтованість на високий результат інвестиційної діяльності; реальність; вимірюваність; однозначність трактування; наукова обґрунтованість; взаємопідтримка; гнучкість. Зверніть увагу на принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства та послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства.

Послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства: визначення загального періоду формування інвестиційної стратегії; дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища і кон’юнктури інвестиційного ринку; оцінка сильних і слабких сторін підприємства щодо інвестиційної діяльності; формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності; аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегічних напрямів інвестиційної діяльності; визначення стратегічних напрямів формування інвестиційних ресурсів; формування інвестиційної політики за основними аспектами інвестиційної діяльності; розробка системи організаційно-економічних заходів із забезпечення реалізації інвестиційної стратегії; оцінка результативності інвестиційної стратегії підприємства.

Існують різноманітні методи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Зверніть увагу на класифікацію стратегічних цілей інвестиційної діяльності, що дозволить більш ґрунтовно підійти до формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності.

З метою обґрунтування стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності слід визначити фактори, що визначають співвідношення основних форм інвестування підприємства. До факторів, які визначають співвідношення форм інвестування підприємства відносяться: функціональна спрямованість діяльності підприємства; стадія життєвого циклу підприємства; розмір підприємства; характер стратегічних змін операційної діяльності; прогнозна ставка процента на фінансовому ринку; прогнозний темп інфляції.

Крім того, слід визначити аналітичні показники оцінки розвитку окремих галузей при визначенні галузевої диверсифікації інвестиційної стратегії. Визначення регіональної спрямованості інвестиційної діяльності потребує визначення інвестиційної привабливості регіонів України.

Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії підприємства здійснюється за окремими параметрами. Результативність інвестиційної стратегії підприємства - визначають наступні параметри: узгодженість інвестиційної стратегії підприємства із загальною стратегією його розвитку; узгодженість інвестиційної стратегії підприємства із прогнозними змінами зовнішнього інвестиційного середовища; узгодженість інвестиційної стратегії підприємства з його внутрішнім потенціалом; внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії; реалізуємість інвестиційної стратегії; прийнятність рівня ризиків, пов’язаних з реалізацією інвестиційної стратегії; економічна ефективність реалізації інвестиційної стратегії; позаекономічна ефективність реалізації інвестиційної стратегії.