Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

6.1. Зміст індивідуальних науково-дослідних завдань

1. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.

2. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.

3. Системи та методи інвестиційного аналізу.

4. Системи і методи інвестиційного планування. 5.

6. Системи і методи інвестиційного контролю. Інвестиційний контролінгу.

7. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.

8. Вплив фактора інфляції на прийняття інвестиційних рішень.

9. Концепція і методичний інструментарій урахування фактора ризику при прийнятті інвестиційних рішень.

10. Інвестиційний ризик, його вплив на інвестиційну діяльність.

11. Стан і розвиток інвестиційного ринку в Україні (ринку капіталів).

12. Стан і розвиток інвестиційного ринку в Україні (ринку цінних паперів).

13. Стан і розвиток інвестиційної діяльності у певній галузі економіки (обрати галузь самостійно).

14. Прямі іноземні інвестиції в Україну: стан і перспективи.

15. Вивіз капіталу з України: стан та тенденції.

16. Концепція і методичний інструментарій врахування фактора ліквідності при прийнятті інвестиційних рішень.

17. Розробка інвестиційної стратегії підприємства та оцінка її результативності

18. Управління вибором інвестиційних проектів і формування програми реальних інвестицій.

19.Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів

20. Бізнес-план інвестиційного проекту (конкретизувати проект, наприклад, будівництво цеху з виробництва глазурованих сирків; модернізація обладнання тощо).

21. Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів.

22. Управління реалізацією інвестиційних проектів.

23. Методи нейтралізації проектних ризиків.

24. Основні моделі оцінки реальної вартості окремих видів фінансових інструментів інвестування (акцій, облігацій).

25. Управління формуванням і реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій.

26.Наукові підходи до формування портфеля фінансових інвестицій.

27. Використовуючи статистичні щорічники та матеріали періодичних науково-теоретичних та науково-практичних видань проаналізувати динаміку інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування в Україні за останні 5 років. Інформацію представити також в графічному вигляді. Зробити висновки.

28. Використовуючи статистичні щорічники та матеріали періодичних науково-теоретичних та науково-практичних видань проаналізувати динаміку інвестицій за видами економічної діяльності в Україні за останні 5 років. Інформацію представити також в графічному вигляді. Зробити висновки.

29. Використовуючи статистичні щорічники та матеріали періодичних науково-теоретичних та науково-практичних видань проаналізувати динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну за країнами за останні 5 років. Інформацію представити також в графічному вигляді. Зробити висновки.

30. Використовуючи статистичні щорічники та матеріали періодичних науково-теоретичних та науково-практичних видань проаналізувати динаміку інвестицій в основний капітал за видами промислової діяльності в Україні за останні 5 років. Інформацію представити також в графічному вигляді. Зробити висновки.

31. Використовуючи статистичні щорічники та матеріали періодичних науково-теоретичних та науково-практичних видань проаналізувати динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну за регіонами за останні 5 років. Інформацію представити також в графічному вигляді. Зробити висновки.