Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Практичне заняття №2

Теми 2.2.

Управління фінансовими інвестиціями підприємств

МЕТА заняття:

закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій, обчислення ризику і сподіваної прибутковості портфеля інвестицій; визначення оптимального портфеля інвестицій та його ефективність, прийняття управлінських рішень на основі здійснених розрахунків

Питання для перевірки знань

  1. Як знайти ринкову ціну облігації та її ринковий курс.

  2. Як здійснюється оцінка вартості облігації з виплатою усієї суми в момент її погашення?

  3. Як здійснюється оцінка вартості облігації, що реалізується з дисконтом без виплати процентів?

  4. Як оцінюється вартість привілейованих акцій?

  1. Як оцінюється вартість простої акції при її використанні протягом невизначеного періоду?

  2. Як оцінюється вартість простої акції при її використанні протягом визначеного періоду?

7. Як оцінюється вартість простої акції при стабільному рівні дивідендів?

  1. Як оцінюється вартість простої акції при постійному зростанні рівня дивідендів?

  2. Як оцінюється вартість простої акції при постійному коливанні рівня дивідендів?

10. Що являється критерієм прийняття управлінських рішень при здійсненні фінансових інвестицій?

11. Як визначити значення сподіваної прибутковості портфеля проектів Е(RР) і ризик портфеля σр

Завдання до практичної роботи

Завдання 1. Проекти 1 і 2 мають такі характеристики «ризик -прибутковість»:

Проект 1

Проект 2

Е(Rj)

15%

20%

σj

12%

16%

Визначити значення сподіваної прибутковості портфеля проектів Е(Rр) і ризик портфеля σр якщо ρij = +1.0. Побудувати графік "ризик - прибутковість". Чи вдасться досягти ефекту зменшення ризику портфеля?

Завдання 2. Проекти 1 і 2 мають такі характеристики «ризик прибутковість»:

Проект 1

Проект 2

Е(Rj)

15%

20%

σj

12%

16%

Визначити значення сподіваної прибутковості портфеля проектів Е(RР) і ризик портфеля σр, якщо ρ12 = -1.0. Побудувати графік "ризик - прибутковість". Чи вдасться досягти ефекту зменшення ризику портфеля?

Завдання 3. Проекти 1 і 2 мають такі характеристики «ризик - прибутковість»:

Проект 1

Проект 2

Е(Rj)

15%

20%

σj

12%

16%

Визначити значення сподіваної прибутковості портфеля проектів Е(Rр) і ризик портфеля σр якщо ρ12 = 0. Побудувати графік "ризик - прибутковість". Знайдіть портфель з мінімальним ризиком.

Рекомендована література до теми: [1, 2, 3, 4; 6; 11; 13; 15; 21; 23; 25; 28; 32; 33]

Практичне заняття №3

Тема 2.3.

Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства

МЕТА заняття:

закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички з обчислення вартості інвестиційних ресурсів, які залучає підприємство, та обґрунтування потреби у них