Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Питання для перевірки знань

1. Які методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів ви знаєте?

2. Як розраховуються наступні показники:

  • чистий приведений дохід;

  • індекс (коефіцієнт) доходності;

  • період окупності дисконтова ний;

  • внутрішня ставка доходності;

  • індекс (коефіцієнт) рентабельності;

- період окупності не дисконтований?

З.Як оцінити загальний рівень проектного ризику?

4. Назвіть етапи формування програми реальних інвестицій.

Завдання до практичної роботи

Завдання 1. Підприємство планує інвестувати кошти в нове обладнання. Початкові витрати проекту 10000 грн., а щорічні грошові потоки від інвестування упродовж 6 років існування проекту — 2500 грн. Визначити період окупності проекту.

Завдання 2. Підприємство збирається почати виробництво нового обладнання. Вартість капіталу підприємства — 9%. Очікувані грошові потоки проекту:

Час

Грошовий потік, грн.

0

-28000

1

-12000

2

2000

3

8000

4

16000

5

18000

Визначити період окупності грошових потоків проекту.

Завдання 3. Проект з життєвим циклом 4 роки має первинні інвестиції 20000 грн. і такі річні грошові надходження (грн.): 1 рік — 1000, 2 рік — 3000, 3 рік -4000, 4 рік — 3000. Визначити середню ставку прибутковості інвестицій цього проекту.

Завдання 4. Менеджеру необхідно оцінити інвестиційний проект з первинними інвестиціями 10000 грн. і щорічними грошовими потоками 4000 грн. упродовж 6 років. Підприємство планує необхідну ставку прибутковості проекту на рівні 13%. Обчислити чисту теперішню вартість (ЧТВ ) проекту. Інвестиційний проект має такі річні грошові потоки:

Час

Грошовий потік, грн.

0

-10000

1

-20000

2

150000

3

-250000

4

100000

Чиста залишкова вартість проекту в період 5 дорівнює 50000 грн. Визначити ЧТВ проекту за умови необхідної ставки прибутковості 12%.

Завдання 5. Підприємству було запропоновано три інвестиційні проекти з такими грошовими потоками (грн.):

Час

Проект А

Проект В

Проект С

0

-10000

-30000

-18000

4

3000

7000

-6000

2

4000

10000

8500

3

5000

13000

8500

4

5500

15000

9000

Визначте індекс прибутковості проектів і виберіть найкращий з цих проектів за умови, що необхідна ставка прибутковості корпорації становитиме 12%.

Контрольні завдання

Завдання 6. Підприємство оцінює два альтернативні проекти:

Період

Проект

А

Б

0

-10000 грн.

-10000 грн.

1

0

+20000

2

+40000

+10000

Розрахувати внутрішню ставку прибутковості (ВПС) кожного проекту.

Завдання 7. Підприємство оцінює два проекти:

Показник

Проект

А

Б

Первинні інвестиції

240000

160000

Річні грошові надходження

90000

65000

Термін

6 років

6 років

При необхідній ставці прибутковості 14% обчислити такі показники: чисту теперішню вартість (ЧТВ), індекс прибутковості (ІП). Здійсніть ранжування проектів. Який проект найкращий?

Завдання 8. Підприємство оцінює два альтернативні проекти:

Період

Проект А

Проект Б

0

-1200000

-1200000

1

400000

600000

2

500000

700000

3

1200000

900000

Вартість капіталу підприємства оцінюється в 12%.

Знайдіть найкращий проект

Завдання 9. Підприємство оцінює два проекти:

t

Проект А

Проект Б

0

-10000

-10000

1

2000

500

2

-1000

-2000

3

2000

2500

4

1500

18200

Підприємство оцінює проекти при вартості капіталу 10% таким чином:

Критерій

Проект

А

Б

NPV (10%)

909

2431

РІ (10%)

1,09

1,24

ІRR

20%

16%

За критерієм ЧТВ і ІП вигіднішим є проект А, а за критерієм ВПС - проект Б. Проте такий аналіз ігнорує один суттєвий факт: що станеться з проектом А після першого року, тому що терміни існування проектів вельми різняться (1 рік і 4 роки). Щоб уникнути цього недоліку в аналізі, на підприємстві ухвалено рішення поновлювати проект А аж до кінця 4-го року, тобто до кінця терміну існування проекту Б. Крім того, було визначено, що грошовий потік проекту А реінвестуватиметься на 2-му році за ставкою 13%, на 3-му - 14% і на 4-му - 16%.

Який проект слід вибрати підприємству?

Рекомендована література до теми: [1, 2, 3, 4; 6; 11; 13; 15; 21; 23; 25]