Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

1.2 Тематичний план навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-практичні основи інвестиційного менеджменту

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційного менеджменту

Тема 1.1. Теоретичні і методичні основи інвестиційного менеджменту.

Тема 1.2. Інвестиційна стратегія підприємства.

Змістовий модуль 2. Управління інвестиціями підприємства та формуванням інвестиційних ресурсів

Тема 2.1. Управління реальними інвестиціями підприємства.

Тема 2.2. Управління фінансовими інвестиціями підприємства.

Тема 2.3. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: диференційований залік

1.3. Зміст навчальної дисципліни Модуль 1. Теоретико-практичні основи інвестиційного менеджменту

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційного менеджменту

Тема 1.1. Теоретичні і методичні основи інвестиційного менеджменту

Зміст інвестиційного менеджменту, основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства. Система цілей і завдань інвестиційного менеджменту. Класифікація підприємств як об’єктів інвестиційного менеджменту. Функції і механізм інвестиційного менеджменту.

Системи забезпечення інвестиційного менеджменту. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Системи, методи інвестиційного аналізу. Системи і методи інвестиційного планування. Системи і методи інвестиційного контролю. Інвестиційний контролінг.

Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Концепція і методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі. Базові поняття: процент, простий процент, складний процент, процентна ставка, майбутня вартість грошей, нарощування вартості, дисконтування вартості, період нарахування, інтервал нарахування, попередній метод нарахування процента, наступний метод нарахування процента, дискретний грошовий потік, безперервний грошовий потік, ануїтет.

Концепція і методичний інструментарій врахування фактора інфляції. Базові поняття: інфляція, темп інфляції, фактичний темп інфляції, очікуваний темп інфляції, індекс інфляції, номінальна сума грошових засобів, реальна сума грошових засобів, номінальна процентна ставка, реальна процентна ставка, інфляційна премія. Прогнозування річного темпу й індексу інфляції. Формування необхідного рівня дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора інфляції.

Концепція і методичний інструментарій урахування фактора ризику. Інвестиційний ризик, його вплив на інвестиційну діяльність. Базові поняття: ризик, інвестиційний ризик, індивідуальний інвестиційний ризик, портфельний інвестиційний ризик, систематичний (ринковий) ризик, несистематичний (специфічний) ризик, безризикова норма дохідності, безризикові інвестиційні операції, рівень інвестиційного ризику, співвідношення рівня дохідності і ризику, ймовірність інвестиційного ризику, бета-коефіцієнт, цінова модель капітальних активів, премія за ризик, “лінія надійності ринку”. Оцінка рівня інвестиційного ризику. Формування необхідного рівня дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ризику. Оцінка вартості грошових засобів з урахуванням фактора ризику.

Концепція і методичний інструментарій врахування фактора ліквідності. Базові поняття: ліквідність, ліквідність інвестицій, ліквідність індивідуальних об’єктів інвестування, ліквідність інвестиційного портфеля, рівень ліквідності інвестицій, абсолютна ліквідність інвестицій, співвідношення рівня дохідності і ліквідності інвестицій, премія за ліквідність. Основні методичні підходи до врахування фактора ліквідності в процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства. Оцінка рівня ліквідності інвестицій. Формування необхідного рівня дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ліквідності. Оцінка грошових засобів з урахуванням фактора ліквідності.