Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1.Законспектувати матеріал теми, використовуючи рекомендовану літературу.

2. Скласти словник основних понять з теми.

3. Рішення практичних завдань.

Завдання 1. Номінальна вартість облігації - 1000 грн. Упродовж 10 років (термін до її погашення) за ними сплачуватимуться щорічно процентні платежі в сумі 100 грн, які можуть бути поміщені в банк під 11% річних. Знайти ринкову ціну облігації та її ринковий курс.

Завдання 2. Якою буде ціна привілейованої акції корпорації з дивідендом 2,25 грн., якщо інвестор вимагає необхідну ставку прибутковості 8%?

Завдання 3. Інвестор може купити акції корпорації за 25 грн., очікуючи дивіденди 2 грн. в перший рік і 4 грн. через два роки. Через два роки він хотів би продати акції за ціною 28 грн.. Інвестор припускає необхідну ставку прибутковості — 20%. Чи треба інвесторові купувати акції корпорації?

Завдання 4. Підприємство сплачує поточні дивіденди за акцію в розмірі 3.20 грн. Очікується щорічне зростання дивідендів на 5%. Якою буде ціна акції, якщо необхідна ставка прибутковості 10%?

Питання для самоконтролю

1. У чому полягають особливості здійснення фінансових інвестицій підприємства?

2. Назвіть основні форми фінансового інвестування підприємства та поясніть їх сутність.

3. У чому полягає політика управління фінансовими інвестиціями?

4. Як здійснюється формування політики управління фінансовими інвестиціями?

5. Як здійснюється оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування?

6. Назвіть основні етапи формування портфеля фінансових інвестицій.

7. Як забезпечити ефективне оперативне управління портфелем фінансових інвестицій?

8. Які фактори визначають інвестиційні якості окремих фінансових інструментів інвестування?

9. Назвіть параметри оцінки інвестиційних якостей акцій та облігацій.

10. Як оцінити ефективність акцій і облігацій?

11. Які основні особливості ризику окремих фінансових інструментів інвестування.

12. Охарактеризуйте ризики окремих фінансових інструментів фінансування. Як здійснюється оцінка їх ризиків?

13.Розкрийте поняття портфеля фінансових інвестицій.

14. У чому полягає головна мета формування інвестиційного портфеля.

15.Які існують сучасні підходи до типізації інвестиційних портфелів підприємства?

16. Охарактеризуйте традиційний підхід до формування портфеля фінансових інвестицій.

17. Охарактеризуйте основні принципові положення сучасної портфельної теорії.

18. Як здійснюється формування портфеля фінансових інвестицій на основі сучасної портфельної теорії?

19. Як здійснюється оперативне управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій?

20. Назвіть етапи процесу оперативного управління портфеля реструктуризацією фінансових інвестицій.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Законспектувати матеріал теми, використовуючи рекомендовану

літературу.

2. Скласти словник основних понять з теми.

Рекомендована література до теми 2.2: [1, 2, 3, 4; 22; 24; 27; 31; 33]

Тема 2.3.

Управління формуванням інвестиційних ресурсів

підприємства

Мета заняття:

з’ясувати сутність інвестиційних ресурсів підприємства, їх класифікацію, засвоїти порядок обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах і схем проектного фінансування