Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

7. Методичні рекомендації та завдання до виконання домашньої контрольної роботи

Навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 8.050104 «Фінанси» передбачено виконання однієї домашньої контрольної роботи. Контрольна робота виконується після вивчення теоретичного матеріалу змістового модуля 1. Контрольна робота виконується після вивчення теоретичного матеріалу та рекомендованої літератури по одному із зазначених нижче варіантів. Кожний варіант містить дві задачі і теоретичних питання. Структура контрольної роботи включає титульний лист, зміст роботи, виконання роботи, список літератури, дату і підпис студента. Титульний лист повинен містити такі реквізити:

Домашня контрольна робота

з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

студента V курсу заочного факультету гр. ________

Ткаченка Сергія Валентиновича

Зміст роботи включає номер варіанта, перелік завдань контрольної роботи, відповіді на питання. Студенти під час виконання контрольної роботи не повинні припускати дослівного переписування матеріалу підручника або навчального посібника. На аркушах слід залишати поля для виправлень і зауважень викладача.

Список використаної літератури оформлюється у відповідності із загальними вимогами. В кінці роботи студент проставляє дату її виконання і підпис. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 10-12 аркушів шкільних зошитів.

Завдання для домашньої контрольної роботи варіанті 1

Завдання 1.

Підприємство оцінює два альтернативні проекти:

Період

Грошові потоки за проектами

А

Б

0

-20000

-15000

1

+20500

0

2

+30000

+20500

Розрахувати внутрішню ставку прибутковості кожного проекту. Зробити висновки.

Завдання 2.

Оцініть два інвестиційні проекти з використанням методу еквівалента певності.

Проект А. Має первинні інвестиції 200 грн., 3-річний період існування і наступні розподіли грошових надходжень за періодами:

Варіант стану економіки

Період 1

Період 2

Період 3

RA1

РA1

RA2

РA2

RA3

РA3

1

100

0.10

40

0.10

10

0.10

2

120

0.20

80

0.25

60

0.30

3

140

0.40

120

0.30

100

0.30

4

160

0.20

160

0.25

160

0.20

5

180

0.10

200

0.10

270

0.10

Проект Б. Має первинні інвестиції 300 грн., 3-річний період існування і наступні розподіли грошових надходжень за періодами:

Варіант стану економіки

Період 1

Період 2

Період 3

RБ1

РБ1

RБ2

РБ2

RБ3

РБ3

1

80

0.10

80

0.05

80

0.01

2

100

0.20

100

0.10

100

0.04

3

120

0.40

120

0.15

120

0.10

4

140

0.20

140

0.60

140

0.70

5

160

0.10

160

0.10

160

0.15

Безризикова ставка - 6%.

Підприємство передбачає такі коефіцієнти певності для двох проектів:

Рік

Проект А

Проект Б

1

0.60

0.85

2

0.70

0.95

3

0.65

0.90

Завдання 3.

Здійсніть аналіз інвестиційного клімату в Україні за останні 4 роки. Зробіть висновки та пропозиції щодо його покращення.