Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Тема 1.2. Інвестиційна стратегія підприємства

Поняття інвестиційної стратегії та її роль у розвитку підприємства. Ієрархія взаємозв’язку інвестиційної стратегії з іншими основними елементами стратегічного вибору підприємства. Система елементів, що формують стратегічний інвестиційний рівень підприємства.

Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства.

Послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства.

Методи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Класифікація стратегічних цілей інвестиційної діяльності. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності.

Обґрунтування стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності. Фактори, що визначають співвідношення основних форм інвестування підприємства. Аналітичні показники оцінки розвитку окремих галузей при визначенні галузевої диверсифікації інвестиційної стратегії. Визначення регіональної спрямованості інвестиційної діяльності.

Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії підприємства за окремими параметрами.

Змістовий модуль 2. Управління інвестиціями підприємства та формуванням інвестиційних ресурсів Тема 2.1. Управління реальними інвестиціями підприємства

Форми реальних інвестицій і політика управління ними. Роль реального інвестування в розвитку підприємства. Форми здійснення реальних інвестицій. Політика управління реальними інвестиціями. Процес формування політики управління реальними інвестиціями підприємства.

Поняття інвестиційного проекту. Стадії (фази) реального інвестування. Вимоги до розробки інвестиційних проектів. Структура інвестиційного проекту підприємства. Управління вибором інвестиційних проектів і формування програми реальних інвестицій.

Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика. Принципи і послідовність розробки бізнес-плану. Найважливіші показники бізнес-плану, методи їхнього розрахунку. Порядок оформлення бізнес-плану інвестиційного проекту.

Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. Базові принципи і методичні підходи до оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів в сучасній практиці. Методика розрахунку і умови використання основних показників оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів. Поняття проектного ризику, його особливості. Види ризиків реальних інвестиційних проектів підприємства, їх характеристика. Етапи оцінки проектних ризиків.

Формування програми реальних інвестицій. Принципи та основні етапи формування програми реальних інвестицій.

Управління реалізацією інвестиційних проектів. Календарний план реалізації інвестиційного проекту. Розробка календарного плану реалізації інвестиційного проекту.

Капітальний бюджет реалізації інвестиційного проекту. Розробка бюджету реалізації інвестиційного проекту.

Забезпечення нейтралізації проектних ризиків. Основні етапи розробки засобів з нейтралізації проектних ризиків. Встановлення гранично припустимого рівня ризиків. Обґрунтування форм виходу проекту із інвестиційної програми підприємства.