Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

  1. Законспектувати матеріал теми, використовуючи рекомендовану

літературу.

  1. Скласти словник основних понять з теми.

  2. Рішення задач

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає мета інвестиційного менеджменту?

2. Перелічіть завдання інвестиційного менеджменту.

3. Яку роль відіграють інвестицій у забезпеченні ефективності функціонування підприємства?

4. У чому полягає суть ефекту інвестиційного мультиплікатора?

5. Які макроекономічні показники впливають на інвестиційну активність підприємства?

6. Охарактеризуйте підприємство як об’єкт інвестиційного менеджменту. Наведіть класифікацію підприємств як об’єктів інвестиційного менеджменту.

7. У чому полягає механізм інвестиційного менеджменту?

8. Охарактеризуйте функції інвестиційного менеджменту.

9. Охарактеризуйте систему організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.

10. Назвіть основні етапи формування системи організаційного забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства?

11. Охарактеризуйте систему інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту

12. Система яких показників інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту формується із зовнішніх і внутрішніх джерел?

13. Охарактеризуйте системи і методи інвестиційного аналізу.

14. У чому полягає сутність:

- горизонтального (трендового) аналізу?

- вертикального аналізу?

- порівняльного аналізу?

- аналізу коефіцієнтів?

- інтегрального аналізу?

15. Охарактеризуйте системи і методи інвестиційного планування.

16. Охарактеризуйте системи і методи інвестиційного контролю.

17. Назвіть основні принципи побудови системи інвестиційного контролінгу на підприємстві

18. Що означає нарощення боргу і як його обчислити?

19. Які фактори впливають на зміну вартості грошей?

20. Що таке майбутня і теперішня вартість грошей?

21. У чому полягає суть дисконтування?

22. Що таке дисконт і як його обчислити?

23. Які існують способи дисконтування?

24. Що таке складний процент?

25. Що таке ануїтет?

26. Чому при інвестиційних розрахунках необхідно врахування фактора інфляції?

27. Як здійснюється формування реальної процентної ставки і оцінка вартості грошових засобів з урахуванням фактора інфляції?

28. Які види ризиків впливають на інвестиційну діяльність?

29. Як інвестиційний ризик впливає на інвестиційну діяльність.

30. Навіщо використовується бета-коефіцієнт?

31. Розкрийте сутність: модель капітальних активів, премія за ризик, “лінія надійності ринку”.

32. У чому полягає механізм оцінки рівня інвестиційного ризику.

33. Як здійснюється формування необхідного рівня дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ризику.

35.Які основні методичні підходи до врахування фактора ліквідності в процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Рекомендована література до теми 1.1.: [1; 2; 3; 4; 25; 27; 31]

Тема 1.2.

Інвестиційна стратегія підприємства.

Мета заняття:

вивчення сутності, принципів, методів і послідовності розробки інвестиційної стратегії підприємства; обґрунтування стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності, оцінювання результативності розробленої інвестиційної стратегії підприємства за окремими параметрами