Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Наведіть приклади застосування регресійних моделей в аналізі фінансової діяльності підприємств.

  2. В чому полягає економічна сутність кривої Лаффера?

  3. Наведіть приклади застосування моделей з фіктивними змінними для аналізу економічних та фінансових процесів.

Завдання до самостійної роботи Завдання 1

Дослідження безробіття в Дніпропетровській області

Розглянути дві однофакторні моделі: динаміку зміни показників безробіття та зв'язок між показниками безробіття та середньою заробітною платою.

Обрати правильну специфікацію моделей. Провести аналіз моделей економетричними методами при рівнях значимості 0.05 та 0.1. Зробити висновки. Порівняти розв’язки.

Визначити прогнозні оцінки показників на 2011 та 2012 роки (при обох рівнях значимості).

Дані наведено в таблиці:

Рік

Номер періоду, Х

Кількість безробітних,

тис. осіб, У

Середня

заробітна плата, грн., Z

2006

1

85,40

1139,00

2007

2

82,40

1455,00

2008

3

83,90

1876,00

2009

4

128,20

1963,00

2010

5

117,70

2369,00

Завдання 2

Виконання фінансування державних та місцевих програм на соціальний захист населення (на прикладі Індустріального району

м. Дніпропетровська)

Дослідження провести для двох категорій окремо:

  • соціальна допомога на догляд за дитиною до 3-х років;

  • соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

Обрати найкращу функцію для апроксимації вихідних даних (наприклад, квадратичну). Оцінити параметри моделей, адекватність в цілому та статистичну значимість параметрів.

Побудувати регресії залежності соціальної допомоги від загальної суми субвенцій та динаміку соціальної допомоги.

Визначити точкову та інтервальну оцінки для прогнозу соціальної допомоги на 2011 рік.

Зробити висновки.

Дані наведені нижче:

ік

Квартал

Всього

субвенцій, Xі,

тис. грн.

Соціальна допомога на догляд за дитиною до 3-х років, Yі,

тис. грн.

Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, Zі,

тис. грн.

2007

I

4266,7

895,1

259,8

II

4935,9

1623,3

267,9

III

7722,2

1436,8

194,6

IV

6537,8

1242,6

184,5

2008

I

6571,8

1357,7

206,1

II

8655,0

1413,7

308,3

III

8438,7

1402,3

203,4

IV

9357,4

1436,6

210,6

2009

I

9649,3

1509,2

192,8

II

10490,7

1671,4

211,2

III

11445,8

1928,4

207,4

IV

12385,8

2153,0

192,8

2010 

I

12680,0

2602,3

156,5

II

15061,2

3628,1

297,6

III

15905,1

4036,5

369,8

IV

15293,7

4054,1

225,0