Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Завдання 4

Ремонтно-будівельна фірма отримала замовлення на ремонт 5 об’єктів. для виконання робіт вона може задіяти 5 бригад робітників. Кожна бригада оцінила об’єми робіт і дала наступні терміни виконання замовлень (у людино-днях):

Бригада

Об’єкт

1

2

3

4

5

Іванченка

43

24

35

62

35

Петренка

45

21

38

58

33

Сидоренка

51

29

36

61

38

Волкова

47

27

35

60

39

Козлова

48

26

37

59

39

Потрібно:

  1. розподілити об’єкти між бригадами таким чином, щоб сумарна кількість людино-днів, витрачена на ремонт всіх 5 об’єктів , була мінімальною;

  2. з’ясувати, скільки людино-днів буде витрачено на ремонт всіх об’єктів при оптимальному розподілі бригад;

  3. встановити, який з об’єктів треба доручити Волкову.

Рекомендована література

[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9, 11]

Практичне заняття №2 (ККР)

Тема 1. Регресійні моделі дослідження фінансової діяльності

на регіональному і державному рівні

Тема 2. Моделювання фінансової діяльності із застосуванням виробничих функцій та методів диференційного числення

Тема 3. Дослідження моделей оптимізації фінансової діяльності за допомогою методів математичного програмування

План заняття

  1. Завдання 1, 2, 3: постановка задач, розв’язування задач, висновки (Завдання для ККР можуть бути замінені на аналогічні).

  2. Підведення підсумків заняття.

Навчальні цілі

Оцінити знання та вміння студентів застосовувати методи економетричного аналізу, диференційного числення та математичного програмування для розв’язування задач фінансової діяльності.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття:

програмне забезпечення табличного процесора Excel.

Завдання 1

Маємо дані збитковості за окремими видами страхування за 10 років діяльності страхової компанії:

Побудувати тренди збитковості (за видом страхування №1 – лінійний за видом страхування №2 – логарифмічний, за видом страхування №3 – квадратичний) та визначити нетто-ставку з урахуванням тенденції на 2012 рік за окремими видами страхування з довірчою імовірністю 0,95. (Нетто-ставка розраховується за формулою: де,S –стандартна похибка регресії, tкритичне значення за критерієм Стьюдента).

Роки

Середні показники збитковості на 200 грн. страхової суми

Вид №1

Вид №2

Вид №3

2002

39

25

43

2003

40

30

50

2004

43

36

51

2005

44

38

57

2006

46

42

60

2007

37

38

65

2008

46

41

68

2009

50

45

75

2010

51

47

85

2011

53

45

98