Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_labor_2013_r.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
49.15 Mб
Скачать
  1. Зміст лабораторних занять та форма контролю

п/п

Назва лабораторної роботи

Форма контролю поточної успішності

1.

Лабораторне заняття № 1.

Дослідження освітленості на робочому місці.

Перевірка та підготовка студентів до виконання роботи.

Перевірка виконання роботи, прийом звіту.

2.

Лабораторне заняття № 2.

Дослідження метеорологічних умов на робочих місцях.

Перевірка та підготовка студентів до виконання роботи.

Перевірка виконання роботи, прийом звіту.

3.

Лабораторно-практичне заняття № 3.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

Перевірка та підготовка студентів до виконання роботи.

Перевірка виконання роботи, прийом звіту.

4.

Лабораторне заняття № 4.

Вивчення конструкції та принципу дії вогнегасників.

Перевірка та підготовка студентів до виконання роботи.

Перевірка виконання роботи, прийом звіту.

5.

Лабораторне заняття № 5.

Дослідження шуму та засобів звукоізоляції.

Перевірка та підготовка студентів до виконання роботи.

Перевірка виконання роботи, прийом звіту.

Примітка:

Терміни та послідовність виконання лабораторно-практичних та лабораторних занять визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний семестр.

  1. Оцінювання знань студентів під час

ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Контроль відвідування лабораторних занять:

присутній на занятті – 1 бал;

відсутній на занятті – 0 балів;

контроль рівня підготовки студентів до лабораторних занять

(опитування) – до З балів.

Оцінка виконання роботи (прийом звіту):

роботу виконано самостійно і правильно – 3 бали;

роботу виконано самостійно з деякими похибками – 2 бали;

роботу переписано і виявлено низький рівень знань – 1 бал;

роботу не виконано – 0 балів.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

«ДОСЛІДЖЕННЯ

ОСВІТЛЕНОСТІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ»

Мета роботи :

  • практичне підтвердження окремих теоретичних положень контролю та розрахунку освітленості робочих місць та її відповідність санітарним нормам;

  • вивчення конструкції приладів та набуття практичних навичок їх застосування.

Для формування вмінь необхідно знати:

  • значення виробничого освітлення, види виробничого освітлення, вимоги санітарних норм;

  • нормування освітлення. Розряди робіт по зоровій напрузі, їх визначення для конкретних умов;

  • природне освітлення, його значення як виробничого і фізіолого-гігієнічного чинника для працюючих;

  • штучне виробниче освітлення. Вимоги санітарних нормативів щодо його використання. Джерела штучного освітлення, їх типи, порівняльна оцінка, вибір.

Загальні положення

У виробничих приміщеннях залежно від джерела освітлення може застосовуватися природне, штучне та комбіноване освітлення.

Неправильне освітлення, на робочому місці, погіршує умови зорової праці, сприяє стомленню очей, нервової системи, знижує продуктивність праці, стає причиною виробничих травм і захворювань. Негативні фактори освітлення: недостатнє чи надмірне освітлення; викривлення кольорової гами об'єктів; нерівномірність освітлення робочого місця; засліплення прямим світлом; нераціональна контрастність об'єкта та фону тощо.

Освітленість робочої поверхні характеризує густину світлового потоку у даній точці. Одиницею освітленості є люкс (лк), що дорівнює освітленню, утворюваному світловим потоком в 1 люмен (лм), рівномірно розподіленому на площині в 1 м2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]