Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_labor_2013_r.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
49.15 Mб
Скачать

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

 1. Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на виробництві?

 2. Як здійснюється розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь?

 3. Як здійснюється розслідування та облік аварій?

 4. Який орган визначає ступінь втрати працездатності?

 5. Якими документами слід користуватися під час розслідування нещасних випадків?

 6. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню та обліку на виробництві?

 7. Який документ складається комісією із розслідування нещасного випадку, який стався з працівником на виробництві?

 8. Який порядок проведення розслідування нещасного випадку, який стався з працівником на виробництві?

 9. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню і хто його здійснює?

 10. Наведіть склад комісії, яка розслідує нещасні випадки.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про охорону праці» в редакції від 21.11.2002 року.

 2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 3. «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою КМ України від 30 листопада 2011 року.

ЗВІТ

Про виконання практичної роботи

« Розслідування та облік нещасних випадків

На виробництві»

Група____________

Прізвище, ініціали студента_________________________________

Форма Н-1

Додаток 1

до Порядку проведення розслідування

та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________­­_

(посада роботодавця або керівника органу,

_______________________________________

який утворив комісію з розслідування

_______________________________________

нещасного випадку)

______________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

_______________________20.... р.

М.П.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]