Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Organizatsiya_budivnitstva.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
79.36 Кб
Скачать

Організація та планування будівництва і експлуатації доріг, управління дорогами і рівень

 1. Визначення змісту поняття "організація" в загальній системі менеджменту будівельного виробництва.

Організація – це функціональна система, яка поєднує правила та методи визначення раціонального технічного поєднання ресурсів, які поєднуються у виробничі підрозділи з метою виконання розрахункових обсягів робіт за розрахунковий час.

 1. Визначення змісту поняття "планування" в загальній системі менеджменту будівельного виробництва.

Планування – це функціональна система, яка поєднує правила і методи розрахунку та розподілу ресурсів(матеріальних, трудових, технічних і фінансових) між об’єктами (будовами, контрактами, програмами робіт, окремими виробництвами) завданого або розрахункового терміну часу.

 1. Визначення змісту поняття "підприємство" в загальній системі управління будівельного виробництва.

Підприємство – поєднання виконавців високої професійної підготовки, які зайняті управлінням виробництва на рівні реалізації річних оперативних або річних поточних планів.

 1. Визначення поняття "виробнича потужність" в загальній системі управління будівельного виробництва.

Виробнича потужність – максимальний обсяг робіт, який може бути виконаним при найкращому технологічному використанні ресурсів за певний час(як правило рік) і завданої стр-ри програми робіт.

 1. Що називається організаційно-технічною підготовкою для виконання програми робіт з будівництва чи ремонтів доріг ?

Організаційно технічна підготовка – наз-ся комплекси заходів технологічного організаційного економічного та соціального характеру, що спрямовані на розгортання робіт на об’єкті та орієнтовані на своєчасну здачу об’єкта в експлуатацію.

 1. Що уявляє собою основна формула проектування організації робіт ?

(кількість людей = трудомісткість/час)

(кількість машин = машиномісткість/час)

 1. Що визначає рівень механізації дорожнього виробництва ?

Рівень механізації – визначає тенденцію заміни ручної праці механізованою при обов’язковому зменшені вартості виробництва.

 1. Що називається "роботою" сітьової моделі організації виробництва ?

Робота – виділена частина трудового процесу, яка для свого виконання не вимагає витрат часу та ресурсів.

 1. Які сполучення видів робіт використовується для побудови сітьової моделі ?

Дійсна робота; організаційно-технологічна перерва; фіктивна робота.

 1. Визначення поняття "подія " сітьової моделі організації виробництва.

Подія – це факт початку чи закінчення роботи.

 1. Що таке ранній час звершення події - tрі ?

Ранній час звершення події(tpi) – це самий ранній час, до якого будуть виконані всі попередні до цієї події роботи.

 1. Як визначається пізній час звершення події сітьової моделі – tпі

Пізній час звершення події(tni) – визначається як мінімальна різниця між пізнім часом звершення кінцевої події послідуючої роботи та часом виконання цієї послідуючої роботи.

 1. Які роботи включає в себе критичний шлях сітьової моделі - Lк.?

Критичні роботи.

 1. Що називається річною програмою робіт виробничої одиниці дорожньої організації ?

Програма робіт – сукупність об’єктів пускових комплексів, елементів трудових процесів, які є предметом виконання виробничими формуваннями, які за своїм статусом мають ресурси, а виконання робіт здійснюється в рамках окремих договорів або контрактів.

 1. Які можливі співвідношення між виробничою потужністю виробничої одиниці - М та її річною програмою робіт - Qр?

Програма робіт (Qp) завжди повинна бути менша – рівна її виробничої потужності (М)

 1. З яких трьох частин cкладається план роботи будівельних машин, який є частиною річного плану роботи виробничої одиниці ?

План роботи буд. машин скл-ся з таких частин:

- бґрунтування кількості;

- ґрунтування раціонального рівня механізації;

- зрахунок і аналіз вартості експлуатації однієї машино-години.

 1. Як визначаються витрати праці робітників при складання плану з праці ?

(Витрати праці робітників при складанні плану з праці визначається на основі інформації про обсяги робіт та норми РЕКН)

- Розрахунок трудомісткості окремих видів робіт, окремих груп робіт, окремих об’єктів;

- Визн-ня річного фонду робочого часу для всіх кваліфікацій та спеціалізацій робітників з урахуванням структури персоналу;

- Розрахунок часу активної роботи ;

- Визначення відносної кількості робітників;

- Формування складу виробничого підрозділу;

- Доповнення про лінійний персонал.

 1. На що орієнтовано формування та використання запасів будівельних матеріалів ?

На зменшення витрат, що пов’язані із складуванням матеріалу та втратами від простоїв виробничих підрозділів через нестачу матеріалів.

 1. З якою метою використовується функція оперативного контролю виробництва ?

Функція оперативного контролю передбачає визначення моментів контролю, в які необхідно порівняти фактичне виконання робіт з плановим і зробити висновок про ситуацію(нормальна ситуація, випередження чи відставання).

 1. В чому полягає функція оперативного регулювання процесів виконання робіт ?

Функція оперативного регулювання повинна бути реалізована у ситуації, коли фактичне виконання робіт виходить за межі «розрахункової зони»

Це можливо двома шляхами:

- Зміна часових параметрів;

- Зміна інтенсивності використання ресурсів.

 1. З використанням яких нормативних джерел визначаються витрати матеріальних ресурсів на виконання дорожньо-будівельних робіт?

РЕКН (ресурсні елементні кошторисні норми)

 1. В чому полягає функція управління процесами будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання доріг ?

Управління – це функціональна система, яка поєднує правила і методи регулювання виробничих процесів, що регламентуються прийнятими планово-органіpаційними рішеннями в мінливих умовах виробництва.

 1. В чому заключається реалізація функції оперативної організації виробництва, як однієї із функцій управління

Функція оперативної організації полягає у формуванні повних складів виробничих підрозділів та їх виробничих завдань за час ΔТ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]