Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_labor_2013_r.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
49.15 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

 1. Які засоби передбачаються на виробництві для забезпечення пожежної безпеки?

 2. Що належить до первинних засобiв гасiння пожеж?

 3. Які Вам вiдомi вогнегасники за змiстом внутрiшнього заряду?

 4. Вогнегаснi властивостi води. Які загоряння можна гасити водою?

 5. Будова та особливостi застосування вогнегасників типу ОХП.

 6. Особливостi застосування газових (вуглекислотних) вогнегасникiв.

 7. Для чого застосовуються брометиловi вогнегасники?

 8. Принцип дiї та область застосування порошкових вогнегасникiв.

 9. В якому випадку доцiльно застосовувати для гасіння пожежі пiсок, азбестове полотно, кошму?

 10. Якими первинними засобами можна гасити рідкі горючi речовини, електроустановки, лужнi метали?

Рекомендована література

 1. Ганзюк М.П., Желібо Е.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці, - К.:Каравела; Львів: Новий світ, 2000, 200№. – 408 с.

 2. Закон України «Про пожежну безпеку», К., 1993 – 17 с.

 3. Петренко В.в. Заходи пожежної безпеки в Україні. МВС України. К., 1995. – 195 с.

 4. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная техника для защиты обьектов.

 5. ДСТУ 2273-93 ССБП Пожежна техніка. Терміни та визначення.

 6. Методичний посібник з питань експлуатації та застосування вогнегасників. К.: Основа, 1997. – 149 с.

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №4

« Вивчення конструкції та принципу дії вогнегасників »

Група____________

Прізвище, ініціали студента_________________________________

Порядок виконання роботи

Мета роботи:

 • ознайомитися з будовою, технічними характеристиками вогнегасників;

 • вивчити принцип дії сучасних вогнегасників (вуглекислотних, пінних, порошкових);

 • навчитися використовувати вогнегасники.

Завдання:

 • вивчити способи гасіння пожеж;

 • вивчити різні засоби гасіння пожеж;

 • ознайомитися з типами вогнегасників та знати при яких видах пожеж який тип вогнегасника використовується;

 • вміти проводити перевірку роботоздатності вогнегасників.

1.Перевірка придатності вогнегасника охп-10

Обладнання робочого місця: вогнегасник ОХП-10 (заряджений); мірні циліндри по 500 мл (2 шт.) та по 10 мл (1 шт.); гумова груша; сірчана кислота -100 мл; лінійка - 50 см.

Перевірка вогнегасника ОХП-10. Необхідно перевірити справність корпусу вогнегасника і дію механізму, що відкриває кислотний стакан; наявність мембрани у штуцері запобіжника; чи не забитий сприск, а також якість лужної частини заряду шляхом визначення коефіцієнта кратності піни.

Для цього 10 г суміші бікарбонату натрію із солодовим екстрактом розчиняють у 190 см3 води. Потім в емальовану або скляну посудину кладуть 8 г суміші сірчанокислого окисного заліза Fe2(SO4)3 із сірчаною кислотою H2SO4 і розчиняють у 10 см3 води.

Обидві суміші ретельно перемішують. Одержані розчини послідовно (спочатку луги, потім кислоти) заливають у літровий мірний циліндр.

Результат хімічної реакції, що бурхливо протікає у циліндрі, – піна.

Різниця об'єму одержаної піни до об'єму двох початкових речовин характеризує коефіцієнт кратності, що повинен бути для ОХП-10 не меншим від 5.

Перевіряють кратність піни безпосередньо із реактивів вогнегасника у такій послідовності:

 • за допомогою гумової груші від лужної частини заряду відбирають 87 см3 рідини і заливають у мірний циліндр;

 • записують рівень рідини hл у мірному циліндрі, виміряний за допомогою лінійки;

 • у мензурку заливають 4,5 см3 сірчаної кислоти густиною 1,65 г/см3;

 • розраховують рівень кислоти hк;

 • розраховують загальний рівень для обох сполук h1:

=

 • вливають кислоту у мірний циліндр (ні в якому разі не навпаки!) та спостерігають за утворенням піни;

 • після закінчення реакції вимірюють рівень піни h2 у мірному циліндрі;

 • підраховують кратність піни:

=

Згідно з нормами величина К не повинна бути меншою від 5. Порівнюючи одержану величину К із нормативною, роблять висновок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]