Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NOVA_Metodichka_KursovaRobota_Finansi (2).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ФІНАНСИ, ОБЛІК І АУДИТ»

МЕТОДИЧНІ вказівки до виконання

курсової роботи з дисципліни

«ФІНАНСИ»

для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Київ НТУ 2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ФІНАНСИ, ОБЛІК І АУДИТ»

МЕТОДИЧНІ вказівки до виконання

курсової роботи з дисципліни

«ФІНАНСИ»

для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Затверджено

На засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № __ від «___»___________ 2014 р.

Київ 2014

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». Укладачі: А.В.Базилюк, І.В.Горобінська. – К.:НТУ, 2014. – 20С.

Укладачі: Базилюк Антоніна Василівна, д.е.н., професор;

Горобінська Ірина Владиславівна.

Рецензент: Боровик Наталія Антонівна, к.е.н., професор

ЗМІСТ

Мета та ЗАДАЧІ курсу…………………………………………………….

4

СТРУКТУРА, ОБСЯГИ ТА ЗМІСТ КУРСОВОї РОБОТИ…………………...

4

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………..

7

Порядок оцінювання курсової роботи…………………………...

14

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання курсової роботи……………………………………………………………

15

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ………………………………………………

16

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………

18

ДОДАТок……………………………………………………………………….

20

МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСУ

Основна мета курсу полягає у вивченні сучасної теорії і практики розбудови в Україні фінансової системи ринкового зразка і пов’язаних з цим проблем економічного розвитку та можливих шляхів їх розв’язання.

В процесі навчання будуть вирішені наступні задачі:

  • вивчені сучасні моделі фінансових відносин та особливості розподілу в них фінансових ресурсів;

  • визначені інструменти грошово-кредитного регулювання і умови їх ефективного застосування;

  • проаналізовані сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної системи, показані позитивні і негативні наслідки застосування фінансових інструментів адміністративного і ринкового регулювання;

  • виявлені механізми і канали вилучення з легальної економіки фінансових ресурсів з визначенням можливих засобів їх обмеження;

  • сформульовані основні проблеми і напрями сучасного етапу податкового реформування.

Ефективній реалізації мети та завдань курсу має сприяти написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]