Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NOVA_Metodichka_KursovaRobota_Finansi (2).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Тематика курсових робіт

 1. Управління державним боргом в Україні та заходи його подолання.

 2. Оцінювання джерел формування доходної частини бюджету України і методи їх розширення.

 3. Оцінювання виконання бюджету поточного року та ефективності використання коштів за статтями витрат.

 4. Управління бюджетним дефіцитом в Україні та заходи його подолання.

 5. Оцінювання інфляції в Україні та заходи щодо її подолання.

 6. Оцінювання складових «споживчого кошика» та оптимізація його структури.

 7. Вплив співвідношення прямого і непрямого оподаткування на платоспроможний попит і показники виробництва.

 8. Оцінювання податкових систем зарубіжних країн та можливості застосування їх досвіду в Україні.

 9. Оцінювання закономірностей розширення тіньової економіки в Україні на заходи щодо її скорочення.

 10. Оцінювання платіжного балансу України та заходи забезпечення необхідного притоку валютних коштів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 11. Оцінювання та перспективи розширення зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 12. Оцінювання та перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

 13. Оцінювання обсягів іноземних інвестицій в економіку Україні та фінансові аспекти їх залучення.

 14. Управління формуванням і використанням доходів домогосподарств.

 15. Управління витратами домогосподарств.

 16. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємств України та механізм управління ними.

 17. Оцінювання та оптимізація рівня податкових надходжень в структурі ВВП та доходах Зведеного бюджету.

 18. Оцінювання витратної частини бюджету України і методи їх скорочення.

 19. Механізми стабілізації і розвитку страхової справи в Україні.

 20. Механізми стабілізації і розвитку фінансового ринку в Україні.

 21. Розробка системи заходів підвищення рівня прожиткового мінімуму в Україні.

 22. Оцінювання ВВП, валової доданої вартості, проміжного споживання та оптимізація їх співвідношення.

 23. Оцінювання діяльності Пенсійного фонду України та заходи підвищення ефективності пенсійного страхування.

 24. Розробка заходів реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.

 25. Розробка системи заходів підвищення реальної заробітної плати в контексті покращення рівня життя населення.

 26. Вплив споживчого кредитування на фінанси домогосподарств та економіку країни.

 27. Управління інвестиційною поведінкою домогосподарств на фінансовому ринку.

 28. Оцінювання капітальних інвестицій в Україні за видами економічної діяльності та за джерелами фінансування та розробка заходів їх зростання.

 29. Оцінювання рентабельності операційної діяльності підприємств України та заходи її підвищення.

 30. Управління державними внутрішніми і зовнішніми запозиченнями в Україні.

 31. Вплив зовнішніх державних запозичень на фінансову безпеку держави та заходи скорочення зовнішнього боргу України.

 32. Ринок цінних паперів і перспективи його розвитку в Україні.

 33. Розробка системи заходів розвитку лізингу в технічному оновленні підприємств України.

 34. Оцінювання та заходи підвищення ефективності використання основних засобів.

 35. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та перспективи його розвитку.

 36. Оцінювання структури сучасних форм заощаджень населення та розробка системи заходів їх зростання.

 37. Оцінювання недоліків системи соціального страхування в Україні та розробка заходів її реформування.

 38. Роль податку на прибуток підприємств в доходах бюджету та перспективи його реформування в контексті Податкового кодексу.

 39. Роль податку на додану вартість в доходах бюджету та перспективи його реформування в контексті Податкового кодексу.

 40. Роль акцизного податку в доходах бюджету та перспективи його реформування в контексті Податкового кодексу.

 41. Розробка системи заходів державного регулювання фінансового ринку у контексті глобалізації інвестиційних процесів.

 42. Оцінювання функціонування страхових компаній та заходи підвищення ефективності страхової діяльності в Україні.

 43. Оцінювання функціонування комерційних банків та заходи підвищення ефективності банківської діяльності в Україні.

 44. Управління експортно-імпортними операціями в Україні.

 45. Ринок недержавних пенсійних послуг і перспективи його розвитку в Україні.

 46. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні.

 47. Управління інвестиційною діяльністю підприємств та її фінансове забезпечення.

 48. Оцінювання валютного курсу в Україні і прогноз його коливань за різними сценаріями регулювання.

 49. Розробка програми заходів підвищення ролі місцевих бюджетів в забезпеченні самостійності адміністративно-територіальних одиниць.

 50. Розробка програми фінансового оздоровлення економіки України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]