Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_labor_2013_r.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
49.15 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

 1. Як поділяється штучне освітлення за функціональним призначенням?

 2. Наведіть порядок розрахунку штучного освітлення методом коефіцієнтів використання світлового потоку.

 3. Від яких показників залежить коефіцієнт використання світлового потоку?

 4. Як розраховують освітлення точковим методом?

 5. Коли застосовують точковий метод розрахунку штучного освітлення?

 6. Як освітлення виробничих приміщень впливає на працівника?

 7. Наведіть основні вимоги до виробничого освітлення.

 8. Що таке коефіцієнт природної освітленості (КПО)?

 9. Наведіть формули розрахунку природного освітлення?

 10. Як визначається середньозважений коефіцієнт відбиття?

Рекомендована література

 1. Ганзюк М.П., Желібо Е.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці.

– К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2000, 2003. – 408 с.

 1. Золотницкий Н.Д., Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве. – М., 1978. – 407 с.

 2. СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

 3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечності докторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу // Охорона праці. – 1998. - № 6.

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

«Дослідження освітленості на робочому місці »

Група____________

Прізвище, ініціали студента_________________________________

Порядок виконання роботи

Мета роботи :

 • набуття практичних навичок контролю та розрахунку освітленості робочих місць та її відповідність санітарним нормам;

 • ознайомитися з конструкцією необхідних приладів та їх практичним застосуванням.

Завдання:

 • вивчити загальні положення про освітленість робочої зони;

 • дослідити природне освітлення лабораторії;

 • дослідити залежність штучного освітлення від висоти розміщення

світильника місцевого освітлення;

 • провести порівняльний аналіз освітленості від ламп люмінесцентної та

розжарювання.

 1. Дослідження природного освітлення лабораторії

Прилади: люксметр

1. Вимкнути в лабораторії штучне освітлення.

2. Виміряти освітленість зовні приміщення. При цьому фотоелемент треба розміщувати не ближче 10 м від будівлі так, щоб на нього падало розсіяне світло усього небосхилу.

3. Визначити природне освітлення в різних точках приміщення. Перше вимірювання провести на відстані 1 м від вікна, наступні – на відстані 1 м один від одного у напрямі до протилежної стінки. Освітленість вимірювати на висоті робочих столів (0,8 м). Користуючись даними вимірювань та нормативними показниками (Табл. 1), заповнити Табл. 2.

Таблиця 2

Дослідження природного освітлення лабораторії

п/п

Відстань від вікна, м

Евн, лк

Езов, лк

КПО, %

Нормативна величина КПО

Припустимий розряд роботи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Коефіцієнт природної освітленості:

,

де – освітленість у заданій точці поверхні всередині приміщення;

–горизонтальна складова освітленості зовні будинку.

4. За даними вимірювань побудувати криву

5. Визначити коефіцієнт природної освітленості у найбільш віддаленій точці від вікна.

6. Користуючись нормативними даними (табл. 1), вказати, до якого розряду робіт можна віднести одержану величину еmin і найменший розмір об'єкта розрізнення, допустимий для даної освітленості; занести дані у табл. 3.

Таблиця 3

Розряд роботи

Вид роботи за ступенем точності

Нормативне значення КПО, %

Під час вибору норм необхідно пам'ятати, що у приміщеннях з боковим освітленням нормується мінімальна величина КПО у точці, розташованій на відстані 1 м від найвіддаленішої від світлових прорізів стіни.

У випадку двостороннього бокового освітлення нормується мінімальна величина КПО у середині приміщення (на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення та умовної робочої поверхні чи підлоги).

Для верхнього чи комбінованого природного освітлення нормується середня величина КПО (у точках, розташованих на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення та умовної робочої поверхні). Першу та останню точки вибирають на відстані 1 м від поверхні стін або перегородок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]