Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_labor_2013_r.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
49.15 Mб
Скачать

Протокол результатів вимірів

Умови

проведення вимірів

Рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах частот, Гц

Рівні звуку,

дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Без звукоізолюю-

чого кожуха

Із застосуванням кожуха із листової сталі

Із застосуванням кожуха із ДВП

Нормативні значення по ДСН

3.3.6.037-99

Рис. 5.2. - Загальний вигляд лабораторного стенду

Для визначення акустичної ефективності застосованих звукоізолюючих кожухів результати вимірів порівнюють з нормативними значеннями по ДСН 3.3.6.037-99, а потім між собою. В результаті аналізу визначають, який із звукоізолюючих кожухів є більш ефективним.

Для більшої наочності і зручності проведення аналізу результати вимірів подати графічно у вигляді спектрів шуму.

4. Вимоги безпеки при виконанні досліджень

Приступати до виконання лабораторної роботи необхідно тільки з дозволу викладача після перевірки знань правил користування лабораторною установкою.

При експлуатації приладу та лабораторного джерела шуму слід додержуватися вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98.

Для безпечної роботи від мережі змінного струму напругою 220 В ± 10%, частотою 50 Гц ± 1% прилад ВШВ-003 повинен бути заземлений.

До роботи з приладом ВШВ-003 допускаються студенти, які пройшли інструктаж з охорони праці.

Контрольні запитання

1. Що являє собою шум?

2. Як діляться шуми за джерелом виникнення?

3. Якими параметрами характеризується шум?

4. Що таке:

звукове поле;

звуковий тиск і рівень звукового тиску;

інтенсивність звуку?

5. Як розподіляють шуми за характером спектра?

6. Що таке спектральний аналіз і спектр шуму?

7. Як кваліфікуються шуми за тимчасовими характеристиками?

8. Як нормуються постійні й непостійні шуми?

9. Які існують методи захисту від шуму?

Список літератури

1. ГОСТ 17187-81. Шумомеры. Общие требования безопасности.

2. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

3. ГОСТ 12.1.026-80 - ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Методы определения шумовых характеристик источников шума. Общие требования безопасности.

4. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

5. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.

6. ГОСТ 12.1.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические условия.

7. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. За загальною редакцією проф. Б.М. Коржика.

Додаток 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]