Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda.docx
Скачиваний:
158
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
110.52 Кб
Скачать

71. Дидактичні ігри. Іх місце в навчально виховному процесі курсу природознавства.

Дидактичне завдання гри визначається відповідно до вимог програми курсу природознавства з урахуванням вікових особливостей дітей. Наприклад, формування у дітей уявлень про природні процеси та об’єкти, розвиток як образного, так і абстрактного мислення;Використання на уроках дидактичних ігор та ігрових ситуацій робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий творчий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу.Дидактичні ігри на уроках природознавства можуть застосовуватись по-різному: увесь урок може бути побудований у вигляді сюжетно-рольової гри як структурний елемент уроку; під час уроку кілька разів створюються ігрові ситуації.

Для молодших школярів на уроках з природознавства доцільно використовувати такі дидактичні ігри:

  1. для розвитку та корекції пізнавальної діяльності (порівняння, відновлення та доповнення цілого, вилучення зайвого, узагальнення)

  2. ; 2) для розвитку мовлення;

  3. 3) длярозвитку емоційно-вольової сфери (ігри-інсценізації, ігри з елементами сюжету). Використання віршів, прислів'їв, загадок під час проведення гри сприяє засвоєнню навчального матеріалу.

При цьому дидактичні ігри мають відповідати таким вимогам:

1) відповідати меті й темі уроку;

2) забезпечувати поглиблення, розширення та закріплення знань учнів;

3) відповідати віковим особливостям дітей, бути доступними, забезпечувати поступове ускладнення операцій аналізу, синтезу, абстрагування, узагальненнятощо.

Дидактичні ігри, які містять завдання проблемно-пізнавального характеру, вимагають від молодших школярів високої інтелектуальної та практичної активності. Цими завданнями передбачено проведення дослідів, спостережень, практичних робіт, пошук матеріалів та способів роботи з ними.

72. Складіть завдання для самостійної роботи в класі – комплекс 1-3 клас до теми «Грунт. Значення грунту.» — Що витіснило повітря із ґрунту? (Вода.)  — Із чого складається ґрунт? (Ґрунт складається із піску, глини, гумусу (перегною), води, повітря.)  — Які живі істоти живуть у ґрунті? (Жуки та їхні личинки, дощові черв’яки, бактерії, великі тварини, які живуть у норах.)  Кількість цих складових частин ґрунту неоднакова (подібно до того, як поєднання білого й житнього борошна в різних кількостях забезпечує виготовлення кількох сортів хліба). Отже, на Землі існує багато різних видів ґрунтів.  — Як називаються найродючіші ґрунти на Землі? (Чорноземи. У них вміст гумусу становить 20%, тобто 1/5 частина таких ґрунтів — це перегній!)  — Який компонент надає чорноземам темного забарвлення й високої родючості? (Гумус.) — Що розуміють під родючістю ґрунту? Що дають родючі ґрунти людям? (Великий урожай, родючі ґрунти забезпечують рослини необхідними поживними речовинами.)  — Який компонент ґрунту забезпечує його родючість? (Гумус, або перегній.)  — На які два види поділяють добрива? (Органічні та мінеральні.)  — Від якого слова походить назва «органічні» й чому? (Від слова «організм», оскільки органічні речовини в ґрунт потрапляють завдяки життєдіяльності рослин і тварин.)  — Наведіть приклади органічних добрив тваринного походження. (Гній (кізяки жуйних травоїдних тварин, у першу чергу корів і коней) та курячий послід.)  — Наведіть приклади органічних добрив рослинного походження. (Торф.)  — Чия діяльність перетворює добрива, що потрапили в ґрунт, у поживні речовини? (Діяльність бактерій.)  — Від якого слова походить назва «мінеральні» й чому? (Від слова «мінерал», оскільки цей вид добрив одержують із корисних копалин.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]