Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda.docx
Скачиваний:
157
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
110.52 Кб
Скачать

47. Специфічні принципи побудови програм з природознавства

.Програма побудована на основі специфічних принципів (краєзнавчий, сезонності, народознавчий). Програма передбачає ознайомлення дітей з рослинним і тваринним світом, метеорологічними явищами. Це дає змогу вихованцям орієнтуватися у природньому середовищі, встановлювати причинно-наслідкові звязки та формувати екологічно доцільну поведінку в природі.

49.Нестандартні форми оргаізації навчальної діяльності.Інтегровані уроки.

Цікавими для теорії та практики є нестандартні уроки, для яких характерне таке структурування змісту й форми, яке викликає передусім інтерес в учнів і сприяє їх оптимальному розвитку і вихованню. До них відносять нестандартні уроки: 1. Уроки змістової спрямованості: уроки-семінари, уроки-лекції, уроки-конференції; 2. Інтегровані уроки: уроки-комплекси, уроки-панорами, міжпредметні уроки; Уроки-змагання: уроки-конкурси, уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини. Уроки суспільного огляду знань: уроки-творчі звіти, уроки-заліки, уроки-експромтіспити, уроки-консиліуми, Уроки комунікативної спрямованості: уроки-усні журнали, уроки-діалоги, уроки-роздуми, уроки-диспути, уроки-прес-конференції, уроки-репортажі. Театралізовані уроки: уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіно- уроки, дидактичний театр; Уроки-пошуки: уроки-подорожі, уроки-дослідження, уроки-розвідки, уроки-наукові дослідження; Уроки-ділові, рольові ігри: уроки-суди, уроки-захисти проектів, уроки - «слідство ведуть знавці», уроки-імпровізації, уроки-імітації. Крім провідної форми організації навчальної діяльності учнів – уроку, використовують також допоміжні форми: семінари, практикуми, лекції, навчальні екскурсії, предметні гуртки, факультативні заняття, індивідуальні та групові консультації…………..Інтегрований урок - це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах Його проведення забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу в їх взаємозв'язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування до процесів та явищ оточуючої дійсності . Структура інтегрованого уроку зумовлюється поставленими цілями та завданнями; детермінується змістом навчання, особливостями діяльності вчителів та учнів. Оскільки інтегрований урок - це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, та його оптимальною структурою буде: повідомлення теми, цілей та завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів; актуалізація та корекція опорних знань; повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ; творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації; узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів; основних ідей та наукових теорій, предметів, що є складовими інтегрованого уроку.

50. Використання цікавого матеріалу на уроках природознавства. Всі діти дуже різні, але вже з раннього дитинства допитливі й цікаві. Не секрет, що більшість дітей в захопленні від природи. Завдання кожного педагога полягає в тому, щоб, ознайомлюючи дітей з явищами живої і неживої природи, сформувати в них вміння не тільки запитувати, а й самостійно знаходити відповіді, аналізувати отримані знання і вміння, порівнювати, синтезувати. Викликати у дітей інтерес до природи, ще більшу допитливість і цим самим виховувати свідоме ставлення до природного середовища. Чим більше дитина знатиме про навколишній світ, тим краще розумітиме його, більше любитиме та оберігатиме. Актуальність обраної теми дослідження пояснюється тим, що діти молодшого шкільного віку мають свої фізіологічно-психологічні особливості, люблять все нестандартне, нетрадиційне, цікаве, обрамлене художнім словом чи казкою, можна доповнити захоплюючою казкою про Природничу Цікавинку, Тест, Цифровий Диктант. Діти залюбки будуть виконувати цікаві завдання цих незвичайних героїв, матимуть змогу самостійно здійснити перевірку і оцінювання своїх знань. Саме тому вчителям приємно буде оцінювати роботу, в яку діти вкладатимуть не тільки необхідні для цього знання, уміння, навички, але й радість та задоволення від досягнення результату. А це означає, що педагоги повинні творчо підходити до викладання природничого матеріалу, вміти перетворити звичайний урок на дивовижну гру.

Сухомлинський В. стверджував, що без гри нема і не може бути повноцінного розумового розвитку учнів. Це дозволяє стверджувати, що питання про використання ігор та цікавого матеріалу на уроках природознавства в початковій школі є не лише актуальним, але й таким, яке можна вдосконалювати і розвивати, адже все залежить від фантазії і уяви самого вчителя, від того, на скільки творчо він підійде до викладу природознавчого матеріалу, враховуючи інтелектуальні можливості учнів свого класу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]