Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda.docx
Скачиваний:
158
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
110.52 Кб
Скачать

17.Методика організації і проведення лабораторних репродуктивних та демонстраційних дослідів.

НаЗгідно з дослідженнями Т. Байбари, дослід як метод пізнання, вид пізнавальної діяльності суб’єкта охоплює такі структурні компоненти: 1. Осмислення власне предметних цілей досліду. Актуалізація знань про об'єкт, з яким проводиться дослід. 2. Планування досліду: а) визначення практичних дій, їх послідов¬ності; б) вибір обладнання (приладів і матеріалів). 3. Виконання досліду: а) виконання практичних дій у необхідній послідовності; б) цілеспрямоване спостереження за об’єктом (змінами, які відбуваються, результатами змін) під час досліду; в) усвідомлення результатів спостережен¬ня; г) самоконтроль за процесом досліду. 4. Осмислення результатів досліду: а) узагальнення фактів; б) установлення взаємозв'язків; в) фіксація наслідків досліду (усно, письмово, графічно). 5. Закріплення результатів проведення досліду: знання цілей, власне предметних результатіввчальний дослід - це елементарний навчальний експеримент. Він є одним з найважливіших методів пізнання природи,накопичення чуттєвого досвіду.Репродуктивними називаються досліди, спосіб виконання і результати яких відомі учням. Вони виконуються за зразком під безпосереднім чи опосередкованим керівництвом учителя. Демонстрування дослідів на уроках природознавства проводиться у таких випадках: ● коли потрібно пояснити явище, яке незручно спостерігати у природі, виробничий процес, ознайомити учнів із найпростішими законами природи; ● коли досліди складні для самостійного виконання учнями; ● коли досліди небезпечні.

18. Аналіз пояснювальної записки до програми природознавства 4 класу,для виявлення специфічних особливостей цього курсу

До програми надається пояснювальна записка в якій розповідається про зміст предмета та його особливості. В пояснювальній записці йдеться про те,що зміст програми структурований за спірально-концентричним принципом,який передбачає неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем із метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових особливостей дітей. В пояснювальній записці розкривається зміст програми. Також розкривається основна мета навчального предмета "Природознавство"-формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань,опанування способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності,розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Ця мета вирішує основні завдання предмета,які розкриті в пояснювальній записці. В пояснювальній записці визначено змістові лінії,також розповідається про додатковий розділ,в якому учні можуть перевірити засвоєні знання. Розповідається про те,як правильно та ефективно провести урок природознавства у 4 класі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]