Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda.docx
Скачиваний:
158
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
110.52 Кб
Скачать

66. Складіть узагальнюючу бесіду до теми "Чому відбувається зміна пір року".

— А що ж відбувається, коли Земля обертається навколо Сонця?

— Повний оберт вона робить за 365 днів. Як називається цей час?

— Що ви спостерігаєте протягом року?

— Чому ж відбувається зміна пір року?

— Давайте поспостерігаємо за рухом Землі і зробимо висновок.

Висновок. Коли до Сонця звернена Північна півкуля, вона одержує більше сонячного тепла і світла, ніж Південна. У цей час тут літо, а в Південній півкулі — зима.

— Поміркуйте у своїх групах, коли настають весна і осінь? (Коли обидві півкулі повертаються до Сонця однаково.) Де може знаходитися наша планета зараз, восени?

67. Предметний урок з природознавства.

У процесі навчання природ викор специфічні тип уроку- предметний. Особливість предметного уроку полягає в тому, що власне предметний зміст, яким оволодіють учні в процесі уроку, передбачає різнобічне вивчення конкретного предмета або явища природи: виявлення ознак, властивосьей структури, встановлення звязків і залежностей з іншими обєктами і умов існування або протікання,походження, спосіб , добування або вирощування, важдивості для людини. Доцільно, щоб на такому уроці діти працювали з натур, живими природ обєктами. Це одна із складових частин успіху його проведення. Якщо відсутня обєктивна можливість іх забезпечення тоді викор гербарні та колекційні зразки. До цієї роботи також залучають батьків. Так , на екскурсіях , пргулянках діти, збирають різні природні матеріали: корисні копалини, плодні насіння, жуків – шкідників, окремі рослини або їх частинки. На уроках праці в позаурочний час - на шуртку, вдлма, разом з батьками- вони за завданням учтеля виготовляють гербарії і колекції. Аналіз власне предметного змісту, предметних уроків з природоз засвідчив, що уявлення або поняття протой чи інший обєкт формується в учнів за умови оволодіння кількома елементами знань, що відображають іх різні сторони. Щей висновок ілюструє логічне схема власне предметного змісту теми “ Зернові рослини„.

70.Уроки узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок. Їх місце в навчально-виховному процесі.

Одним із різновидів уроків є узагальнюючий урок. Основна його мета — у процесі повторення матеріалу виділити найважливіше, закріпити й систематизувати знання учнів про предмети та явища неживої і живої природи, узагальнити вивчені факти, продовжити формувати та розвивати поняття, поглиблювати та впорядковувати набуті знання, а також перевірка рівня засвоєння учнями знань та їх оцінювання. Значення узагальнюючих уроків полягає в тому, що на цих уроках: -учні осмислюють і закріплюють знання, уміння і навички; -учитель, використовуючи різноманітні прийоми, дидактичні ігри, вправи, перевіряє, як учні засвоїли матеріал; - увесь матеріал приводиться в певну систему; -розкриваються елементарні причинно-наслідкові зв'язки, що існують у природі. Узагальнюючі уроки сприяють міцному, осмисленому узагальненню та закріпленню знань, розвитку пам'яті, мислення, мовлення учнів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]