Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маг.раб.Винн. (Восстановлен).docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
238.12 Кб
Скачать

Департамент науки і освіти

ХАРКІВСКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНВТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

КИРИК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХОВОГО КЛУБУ У СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(на прикладі Центру дитячої та юнацької творчості)

магістерськая робота

Спеціальність: 8.010201 – фізичне виховання

Науковий керівник:

МУДРИК В, І., кандидат педагогічних наук, професор

Харків-2014

ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 7

1.1 Місце позашкільного навчального закладу у навчально-виховному, фізкультурно-оздоровчому та культурно-масовому процесах 7

1.2 Характеристика сучасного освітнього простору України 9

1.3 Характеристика впливу зовнішніх факторів на освітній простір 13

1.4 Аналіз інформаційного забезпечення як фактора удосконалення управління позашкільною освітою 22

1.5 Вплив внутрішніх факторів взаємодій на розвиток цільових функцій позашкільної освіти 29

1.6 Вплив зовнішніх обставин на розвиток цільових функцій позашкільної освіти 33

1.7 Система управління фізичною культурою і спортом на різних рівнях організації 35

РОЗДІЛ ІІ Методи й організація дослідження 37

РОЗДІЛ ІІІ Організаційно-педагогічні та структурно-функціональні основи діяльності позашкільних навчальних закладів у формуванні гармонійно розвинутої особистості 41

3.1 Організаційно-педагогічний аспект упровадження фізичної культури і спорту 41

3.2 Організація роботи різнопрофільного навчального закладу на прикладі Центру дитячої та юнацької творчості 43

3.3 Структурно-функціональні аспект діяльності Центру дитячої та юнацької творчості 64

3.4 Організація позашкільної освіти у відділі клубної роботи Центру дитячої та юнацької творчості 70

3.5 Особливості роботи шахового клубу в системі Центру дитячої та юнацької творчості 72

РОЗДІЛ IV Обґрунтування учбової програми удосконалення організаційно‑педагогічної діяльності шахового клубу в системі ЦентрУ дитячої та юнацької творчості 83

4.1 Організаційно-педагогічні резерви як фактори поліпшення навчального процесу шахового клубу 83

4.2 Реалізація програми курсу з підготовки шахістів 85

4.3 Методичні рекомендації щодо програми курсу підготовки шахістів 87

4.4 Умови діяльності шахового клубу в системі Центру дитячої та юнацької творчості 89

висновки 115

література 118

ВСТУП

Актуальність. На усіх рівнях освіти відбувається процес реформування позашкільної освіти та виховання: триває пошук нової ідеї функціонування позашкільного закладу, нових форм і методів творчого та фізичного розвитку дітей, суспільства.Саме ці питання знаходять відгук у роботах Сущенка Т.І. “Позашкільна педагогіка”-1996, Приходько І.І., Мудрика В.І. “Організація фізкультурно-оздоровчих груп і спортивних секцій”, Єлнікової Г.В. “До питання адаптивного управління в освіті”, Століна Н.А. “Свідомість і самосвідомість особистості”, Васькова Ю.В. «Теорія і методологія дидактичних основ фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах»-2011,Пономарева Г.Ф., Бондар Т.С., Золочевский В.В. «Педагогіка фізичного виховання: сучасні організаційні технолгії у загальноосвітньому начальному закладі»2011

Головним стратегічним завданням національної державної програми "Освіта" (УкраїнаXXIстоліття) є формування освіченої, творчої особистості,становлення її фізичного і морального здоров'я.

Орієнтація суспільства на інтелектуальний розвиток підвищила інтерес до внутрішнього світу особистості, можливостей її розвитку та самореалізації.

Це підтверджується законодавчою і нормативно-правовою базою, яка відображає питання розвитку освіти, фізичної культури і спорту в Україні. Так, починаючи з 1992 року, державою прийнято понад 100 різних приказів, постанов, розпоряджень Президента, Верховної Ради, Уряду. У таких основних документах, як Закон “Про фізичну культуру і спорт”, “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Доктрина подальшого розвитку фізичної культури і спорту (2003), Про затвердження програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки (2002), матеріали Парламентських слухань з питань позашкільної освіти (2001), відзначаєтьсядіяльність і передбачаються шляхи, форми, методи, засоби розвитку позашкільної освіти і фізкультурного рухові в країні.

В Державній Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання-здоров'я нації”(1998) і у Національній програмі “Діти України”(2001) дається орієнтир на збереження та перепрофілювання існуючих закладів, надання послуг населенню, створення регіональних програм. Згідно з цим пошук резервів і систематизація організаційно-педагогічних процесів роботи позашкільних навчальних закладів безпосередньо впливає на раціоналізації системи керування навчально-виховними та соціальними процесами.

Цей компонент дає можливість дослідити питання формування клубу при Центрі дитячої та юнацької творчості розвитку особистості фізкультурно – спортивної та спортивно – масової роботи з урахуванням природних можливостей дитини; виявити та обґрунтувати причини, які впливають на дану проблему; розробити механізми управління цим процесом;

Метою роботиє розробка статуту і програми курсу з підготовки шахістів та практичне втілення у роботу позашкільних навчальних закладів.

Завдання роботиполягає:

  • у визначенні проблемної ситуації управління позашкільними навчальними закладами;

  • у дослідженні структурно-функціональної спрямованості діяльності керування Центром дитячої та юнацької творчості;

  • у виявленні організаційних методів, засобів формування клубу при Центрі дитячої та юнацької творчості;

  • у розробці технологічної програми удосконалювання навчально-виховного процесу.

Наукова новизна роботи знаходить своє відображення у підході до питання всебічно розвиненої особистості – як цінності сьогодення. Методологічне обґрунтування програми курсу підготовки шахістів.

Практичне значення. Тема магістерської роботи багатогранна, розкриває широкий спектр дослідницької діяльності і заслуговує на подальшу експериментальну апробацію.Може бути запропонована до апробації в експериментальному майданчику району – області. Практичне значення роботи полягає у можливості надання допомоги керівникам гуртків та педагогам у проведенні занять з теоретичної та практичної підготовки. Виявлено організаційно-педагогічні резерви в системі керування навчальним процесом.

Об'єктом дослідженняє Центр дитячої та юнацької творчості.

Предметом дослідженняє процес організації роботи клубу при Центрі дитячої та юнацької творчості засобами фізкультурно – спортивної та спортивно – масовоїроботи.

Гіпотеза: висувається положення про те, що в керуванні навчально-виховним процесом існують організаційні резерви, які можна удосконалити, вивчивши багаторівневу систему керування галуззю додаткової освіти. Передбачається, що навчально-виховні резерви можуть бути реалізовані в процесі застосування комплексної технологічної програми удосконалювання курсу підготовки шахістів і розробки статуту клубу

Структура роботи: робота складається з вступу, з чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (85). Зміст роботи викладено на126сторінках, програма займає32сторінках, робота включає 12 таблиць і 8 малюнків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.