Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маг.раб.Винн. (Восстановлен).docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
238.12 Кб
Скачать
 1. II. Організаційна діяльність клуб в системі цдют

 1. Головні напрямки діяльності КЛУБУ в системі ЦДЮТ визначаються КЛУБОМ і погоджуються з ЦДЮТ та районним відділом освіти.

 2. КЛУБ в системі ЦДЮТ проводить навчально-виховну, організаційно-методичну, організаційно-масову роботу:

 3. КЛУБ в системі ЦДЮТ працює за річним планом роботи, в якому висвітлюються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

 4. КЛУБ в системі ЦДЮТ організує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається з 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. В періодканікул гуртки продовжують працювати відповідно до складених і затверджених директором скорочених програм на базах: клубів за місцем проживання дітей, міських та приміських оздоровчих таборів за окремим розкладом зі змінним складом учнів. КЛУБ в системі ЦДЮТ також організує проведення різноманітних масових заходів, в тому числі: змагання, походи, екскурсії,подорожі.

 5. КЛУБ в системі ЦДЮТ проводить набір учнів як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом.

 6. Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей .

 7. Творчі об'єднання КЛУБ в системі ЦДЮТ класифікуються за трьома рівнями:

 1. Початковий. Це творчі об'єднання загально-розвиваючого напрямку, що сприяють виявленню творчих здібностей дітей та розвитку їх інтересу до творчої діяльності.

 2. Основний. Це творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси дітей і учнівської молоді, дають їм додаткову освіту, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

 3. Вищий. Це творчі об'єднання технічно та практично підготовлених учнів, юних талантів, обдарованих дітей таюнацтва. .

 4. Зміст роботи творчих об'єднань визначається навчальними планами і програмами, як авторськими, так і рекомендованими Міністерством освіти.

 1. Кількісний склад творчих об'єднань за інтересами встановлюється директором КЛУБУ в системі ЦДЮТ згідно до нормативів їх наповнюваності, навчальних планів і програм.

 2. Педагогічний колектив КЛУБУ в системі ЦДЮТ працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

 3. Розклад складається на І, П півріччя та літній період. У закладі встановлюється така тривалість занять:

 • для дітей віком 5-6 років - 30 хвилин;

 • для дітей віком 6-7 років - 35 хвилин;

 • усіх інших- 45 хвилин.

 1. КЛУБ в системі ЦДЮТ може проводити роботу спільно з науковими, творчими організаціями, вищими навчальними закладами.

 2. КЛУБ в системі ЦДЮТ, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організувати на своїй базі виробничу практику учнів.

 1. III. Учасники навчально-виховного процесу

 1. Учасниками навчально-виховного процесу є:

 • учні;

 • педагогічні працівники;

 • батьки.

 1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права та обов'язки визначаються Законом України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту” та даним статутом.

 2. Учні мають право:

 • навчатися в одному або в декількох творчих об'єднаннях, гуртках;

 • користуватися навчальним приладдям, інструментом, матеріалом під час

 • проведення навчально-виховного процесу;

 • приймати участь в плануванні роботи гуртка;

 • приймати участь в підготовці та проведенні масових заходів.

 1. Учні зобов'язані:

 • систематично, без запізнень, відвідувати заняття гуртка;

 • дотримуватись правил техніки безпеки під час занять;

 • обережно ставитись до обладнання, інструменту, майна як в гуртку, так і в цілому закладі;

 • бути ввічливими, доброзичливими;

 • приймати участь в посильній роботі в упорядкуванні гуртка, закладу.

 1. Педагогічні працівники мають право на:

 • роботу з учнями в гуртках і творчих об'єднаннях як за планом, що відповідає міністерським програмам, так і за авторською програмою;

 • приміщення, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам з відповідним обладнанням, інструментами, матеріально-технічним приладдям для ведення навчально-виховного процесу на належному рівні;

 • заохочення за сумлінне ставлення, творчий підхід при роботі з учнями, гарні результати, успіхи при проведенні масових заходів;

 • своєчасне одержання заробітної плати, чергову відпустку в літній період.

 1. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • чітко виконувати свої посадові обов'язки;

 • планувати роботу відповідно до своїх обов'язків і нести відповідальність за виконання плану;

 • проводити організаційну роботу по комплектуванню гуртків і нести відповідальність за збереження зазначеної кількості дітей в гуртках;

 • відповідати за життя і здоров'я учнів під час проведення навчально-виховного процесу;

 • приходити на робоче місце за 10 хвилин до початку занять гуртка;

 • нести відповідальність за збереження обладнання, майна в учбовому класі;

 • приймати участь у роботі та упорядкуванні учбових класів і в цілому закладі;

 • систематично підвищувати свій педагогічний та професійний рівень;

 • приймати участь у роботі педагогічної ради, семінарах курсах підвищення кваліфікації.

 1. У ЦДЮТ періодично проводиться атестація педагогічних працівників КЛУБУ. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти.

 2. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку КЛУБУ в системі ЦДЮТ, не виконують посадових обов'язків, умов договору, контракту, звільнюються з роботи згідно з чинним законодавством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.