Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІЕ та ЕД / Ekzamen_dumka.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.1 Mб
Скачать

47. Теорії ринку з недосконалою конкуренцією

Сутність недосконалої конкуренції

Головна ідея книги полягає у виявленні ринкових аспектівфункціонування монополій, конкуренція в умовах, існування яких іміж якими у зв'язку з порушенням рівноваги в економіці є, на їїпогляд, недосконалою (а за термінологією Е. Чемберліна --монополістичної). Як і Е. Чемберлін, Дж. Робінсон ставить перед собоювихідну завдання - з'ясувати механізм встановлення цін в ситуації, коливиробник виступає монопольним володарем власної продукції, тобточому ціна має саме цю величину і чому покупець погоджуєтьсякупити товар за встановленою продавцем ціною, що приносить йому монопольнуприбуток. Але подальші міркування автора багато в чому розходяться злогічними побудовами Е. Чемберліна. Зокрема, якщо останніймонополістичну конкуренцію пов'язував з однією з характеристикприродного стану ринку в рівновазі, то Дж. Робінсон, говорячи пронедосконалої конкуренції, бачила в ній насамперед порушення і втратунормального рівноважного стану конкурентної господарської системи інавіть «експлуатацію» найманої праці.

Основні теоретичні положення

Як видно із змістовної частини «Теорії недосконалої конкуренції»,сутність монополії розглядається в неї негативно, як фактор,дестабілізуючий соціально-економічні відносини ринкового середовища. Томуу цій роботі можна виділити наступні основні положення.

По-перше, на переконання Дж. Робінсон, в умовах досконалої конкуренціїпідприємці менше зацікавлені в монополізації виробництва, ніж уумовах недосконалого ринку, в якому окремі фірми не можуть досягтиоптимальних розмірів, функціонують неефективно, і «тому монополістмає можливість не тільки підвищити ціни на свою продукцію, обмежуючивипуск, але також знизити витрати виробництва шляхом вдосконаленняорганізації виробництва в галузі »26.

По-друге, на погляд Дж. Робінсон, крім того, що монополія вимагаєпомітною відособленості продукції від «товарів-субститутів» або, кажучи по -іншому, диференціації, необхідно і додаткову умову, ввідповідно до якого «фірма-монополіст має характеризуватисярозмірами, що перевищують оптимальні''.

По-третє, на монополізованому ринку з його недосконалою конкуренцією,як показала Дж. Робінсон, можлива ситуація, що вимагає з'ясування, «якимбуде кількість продукції, що купується, якщо розглядати ринок, що складаєтьсяне з нескінченно великої кількості конкуруючих між собою покупців, а зодиничного об'єднання покупців »28. Цю ситуацію концентрації попиту,коли на ринку діє маса дрібних продавців і один-єдинийпокупець, вона назвала монопсонією, тобто монополією покупців.

По-четверте, завершуючи власне «теоретичне дослідження, Дж.

Робінсон приходить «... до висновку, що перевага в дійсному світіумов недосконалої конкуренції сприяє виникненню тенденції доексплуатації факторів виробництва і посилюється завдяки освітівеликих об'єднань, що поглинають багато перш конкурували між собоюфірми »29,« ... що збільшення розмірів одиниці управління обов'язковосприяє ще більшої несправедливості у розподілі багатства »30.

Дилема про ефективність і справедливості

Виходячи з цих та інших суджень у зв'язку з проблемами монополізаціївиробництва Дж. Робінсон указує на необхідність вирішення дилеми:ефективність чи справедливість. На її думку, «... щоб пояснитиперевагу монополізації, недостатньо показати, що вонасприяє підвищенню ефективності виробництва »31. Однак, як зауважив

М. Блауг, «віра в те, що« ефективність »і« справедливість »можуть бутиякимось чином розділені, є однією з найбільш давніхілюзій економічної науки »32.

В результаті свого дослідження Дж. Робінсон цілком могла б зробити іінші логічні висновки, в тому числі про конкретні заходи державноговтручання в економіку з метою усунення виявлених нею суперечностейнедосконалої конкуренції. Грунтовне обгрунтування таких заходів запропонувавчерез три роки після виходу в світ книги Дж. Робінсон інший учений (такожпредставник Кембриджської школи і один з учнів А. Маршалла) Дж. М. Кейнс

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ІЕ та ЕД