Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Орг вироб сон елемент ALL / Орг вироб сон елемент ALL / Мої лекції по Основах організації / Основи організації промислового виробництва СЕ (лекції) (8).doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
314.37 Кб
Скачать

§2.3. Підготовка виробництва, як частина життєвого циклу виробу.

Підготовкою виробництва називають комплекс робіт, який випереджають випуск продукції. Ця частина життєвого циклу виробу включає такі моменти:

  1. науково-дослідні роботи (НДР);

  2. дослідно-конструкторські роботи (ДКР);

  3. технологічну підготовку виробництва;

  4. освоєння виробництва;

  5. промислове виробництво;

  6. розповсюдження;

  7. застаріння;

  8. вибуття.

Зміст вищеперерахованих понять полягає у наступному:

НДР – комплекс дослідів, що проводяться з метою визначення принципів і шляхів створення нової або модернізації старої продукції.

ДКР комплекс робіт по створенню конструкторської та технологічної документації, а також виготовлення та випробування дослідних зразків продукції.

Технологічна підготовка – сукупність взаємозв’язаних процесів, які забезпечують конструкторську та технологічну готовність підприємства до випуску продукції.

Освоєння виробництва – налагодження і перевірка технології та оволодіння прийомами виготовлення продукції у заданому обсязі і стабільними показниками якості.

Промислове виробництво – товарний випуск продукції у середньому та масовому обсягах і об’ємах.

Застаріння –моральне та фізичне зношення даної продукції.

Вибуття –зняття продукції з виробництва.

Можна виділити кілька ознак процесу підготовки виробництва:

1ознака. У залежності від послідовності виконання робіт виділяють такі стадії підготовки виробництва складного принципово нового виробу:

-НДР по створенню нової продукції;

-ДКР;

-Технологічна підготовка виробництва;

-Освоєння виробництва;

2 ознака. Вона полягає у залежності від рівня поділу праці в процесі створення, освоєння, виробництва нової продукції. Підготовка ділиться на

міжнародну,міжгалузеву, галузеву, заводську

3 ознака. За змістом і характером робіт, які виконуються у процесі науково –технічної підготовки нової продукції, виділяють такі її види:

-науково-дослідні;

-конструкторські;

-технологічні;

-організаційно-планові;

-матеріально-технічні;

-економічні;

-соціально-психологічні.

Усі ці роботи виконуються на всіх етапах та стадіях підготовки виробництва нової продукції.

НДР в найбільшому об’ємі виконується на 1-й стадії. На підприємствах НДР здійснюється в лабораторіях, спеціальних відділах, а також академічними науково-дослідними інститутами і ВУЗами за господарськими договорами і договорами про творче співпрацю.

Конструкторські і технологічні роботи виконуються на всіх стадіях створення і освоєння нової продукції, однак найбільш розгорнутий характер вони мають на стадії конструкторської і технологічної підготовки виробництва.

Організаційно –планові роботи охоплюють:

− розробку перспективних і оперативних графіків здійснення підготовки виробництва нової продукції в цілому, а також окремих його стадій та етапів;

− організацію робіт по створенню нормативної бази для різних стадій підготовки виробництва;

− оперативне управління ходом підготовки виробництва;

− організацію робіт по забезпеченню готовності організацій, підприємств і їх підрозділів до випуску готового виробу.

Матеріально –технічні роботи – забезпечення матеріально-технічної готовності підприємств та організацій до випуску готової продукції. Це включає своєчасну і комплектну поставку основних і допоміжних матеріалів, обладнання, запасних частин.

Економічні роботи – взаємопов’язані процеси, які забезпечують економічне обґрунтування створення виробництва і експлуатації нової продукції. До них відносяться:

− визначення економічної доцільності створення виробництва і експлуатації нового виробу;

− розрахунок допустимих цін на нові вироби;

− встановлення термінів і джерел фінансування робіт;

− проведення цілого комплексу економічних розрахунків, пов’язаних із створенням і освоєнням серійного виробництва та експлуатації нових виробів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.