Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Орг вироб сон елемент ALL / Орг вироб сон елемент ALL / Мої лекції по Основах організації / Основи організації промислового виробництва СЕ (лекції) (8).doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
314.37 Кб
Скачать

§ 2.9. Загальні поняття про планування виробничої програми.

Виробнича програма – це комплексне завдання по виробництву і реалізації продукції яка характеризується такими параметрами:

 1. номенклатура і асортимент;

 2. обсяг виробництва;

 3. осяг реалізації;

 4. термін виробництва та реалізацію продукції.

Обсяг виробництва – це вартість продукції, робіт і послуг, які виконуються підприємство як для себе, так і на продаж.

Продукція – готовий продукт праці, прийнятий і зданий на склад готової продукції .

Робота − виробнича діяльністю підприємства по виконанню замовлень і по частковій обробці предметів праці.

Послуга − виробнича діяльність підприємства для забезпечення умов виробництва, яка не охоплює обробку предметів праці (наприклад, транспортні, складські послуги).

Виробнича програма базується на портфелі замовлень – переліку заявок на продукцію підприємства, який складається з 2-х частин: плану виробництва і плану реалізації. Портфель замовлень формується з державних замовлень і замовлень інших підприємств та організацій на продукцію і послуги.

При плануванні діяльності підприємства розробляють такі плани:

 1. для різних підрозділів підприємства та загальний план;

 2. для всіх виді діяльності, або цільові плани;

 3. для різних періодів часу (довгого-, середньо- і короткострокові).

В ринкової економіки зростаюче значення має прогнозування.

Як необхідна складова системи планування та інструмент, який дозволяє визначити майбутні якісні та кількісні умови діяльності підприємства, прогнозування поділяється на два напрямки::

 1. прогнозування зовнішнього середовища;

 2. прогнозування внутрішніх умов діяльності.

Перший напрямок має пріоритетне значення і повинен містити: народного-господарський, науково-технічний, ринкової кон’юнктури і соціальний прогнози.

Прогнозування внутрішніх умов являє собою послідовну розробку економічного, науково-технологічного, соціального та організаційного прогнозів.

У залежності від тривалості планового періоду, планування поділяється на перспективне та поточне.

§2.10. Виробнича потужність та показники її використання

Виробничою потужністю називають потенціальну дієспроможність основних виробничих фондів, яка вимірюється кількістю продукції в натуральних одиницях.

Виробнича потужність підприємства, цеху. дільниці, робочого місця – це максимальна кількість випущеної продукції відповідної номенклатури і асортименту та якості при повному використані ОФ в оптимальних умовах їх експлуатації.

На основі розрахунку виробничої потужності визначають внутрішні резерви росту виробництва, об’єм випуску промислової продукції та потреба збільшення виробничих потужностей через технічне переозброєння

Виробнича потужність залежить від таких факторів:

 1. структури ОФ та питомої ваги їх активної частини. При розрахунку необхідно врахувати все закріплене за циклом обладнання не залежно від стану, а також обладнання, яке вводять в експлуатацію згідно плану капітального будівництва;

 2. якісного складу машин та обладнання;

 3. якості предметів праці;

 4. удосконалення технологічного процесу і конструкції виготовлюваних приладів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.