Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Орг вироб сон елемент ALL / Орг вироб сон елемент ALL / Мої лекції по Основах організації / Основи організації промислового виробництва СЕ (лекції) (8).doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Розділ I технологічні процеси і його складові

§ 1.1. Вчення по технології

Споконвіків люди для задоволення своїх потреб у їжі,одязі, житлі щось переробляла (зерно − на борошно, борошно − на хліб, шкіру − на одяг і взуття, глину − на посуд і т. ін.).

Перероблювані речовини називаються сировиною.

Продукція, отримана в результаті переробки сировини, не завжди мала однакові властивості. Наприклад, при спорудженні будівель спочатку використовували глину, потім до неї додавали для зміцнення листя чи солому. З часом процес виготовлених потрібних речей почали називати технологією.

Останнім часом слово технологія вживається дуже широко: технологія вирощування, вироблення, переробки і. т. ін. Технологія походить від грецьких слів: техно (ремесло) і логос (вчення). Технологією називають науково обгрунтовані та впроваджені у виробництво способи отримання, обробки та переробки сировини на відповідну продукцію.

У сучасних технологіях широко використовують наукові досягнення фізики, механіки, хімії, тощо. В наш час технологія стала обширною галуззю науки. Вона вивчає та розробляє промислові способи одержання різних видів продукції.

Кожне підприємство випускає продукцію за певною технологією, яка в більшості випадків складається з певних процесів. Технологія залежить не лише від виду продукції, яку випускають, але і від її кількості. На підприємстві, яку би продукцію не виробляли, все підпорядковується технології. Отже, технологія - це основа виробництва. Дотримування вимог технології - запорука високої якості виробництва продукції.

§1.2. Типи виробництв та їх ознаки

Виробництвом називають процес, у ході якого людина діє на речовини природного і штучного походження за допомогою власних сил та обладнання з метою виготовлення продукції, необхідної для забезпечення своїх потреб.

У залежності від обсягу випуску продукції та ступеня повторюваності виробів виробництво поділяється на 3 основні типи: одиночне, серійне, масове. Такий розподіл найчастіше використовують у машинобудуванні, його і розгляномо як приклад.

  1. Одиночне виробництво. Для цього виробництва є характерним випуск продукції в одному або кількох екземплярах, воно є універсальне і гнучке. Характерною ознакою одиночного виробництва є використання на робочих місцях різних операцій без періодичного їх повторення. Вироби виготовляються на універсальному обладнанні висококваліфікованими робітниками. Продуктивність праці низька порівняно з іншими типами виробництв, а собівартість виготовлення продукції висока. Продукцією цього типу виробництва є космічні кораблі, тощо.

  2. Серійне виробництво. Для нього характерне вироблення виробів різними за розмірами партій та серіям, які періодично повторюються. У залежності від розмірів і частоти повторень, його поділяють на дрібно- та великосерійне.

Даний тип виробництва відрізняється одиничного тим, що не потребує робітників високої кваліфікації. У серійному виробництві використовують заготовки точніших розмірів. Це дає можливість випускати продукцію з меншими затратами, ніж у одиничному виробництві. Приклад такого виробництва − випуск двигунів внутрішнього згорання, компресорів і т. ін.

  1. Масове виробництво. Порівняно з попередніми воно має більш досконаліші структуру та форми організації. Воно забезпечує найменшу собівартість виготовленої продукції. Масове виробництво характеризується виготовленням однакових виробів у великий кількості протягом тривалого часу. Характерним для масового виробництва є виконання на більшості робочих місцях одних і тих же самих постійно повторюваних операцій. У масовому виробництві використовують високопродуктивне обладнання, забезпечене спеціальними інструментами та пристроями. Контролюються вироби на робочих місцях, тобто післяопераційно, використовуючи для цього спеціальні прилади та інструменти.

Робітники досягають високої майстерності за рахунок постійного виконання однієї операції. Тому робітники високої кваліфікації потрібні лише для налагоджування спеціальних інструментів, пристроїв і верстатів Обладнання розташоване у відповідний технологічній послідовності. Технологічний процес поділено на операції, кожна з яких виконується на окремому обладнанні.

Масове виробництво забезпечує найбільш економну обробку заготовок. Даний тип виробництва поширений у автомобільній, тракторній промисловості

При масовому виробництві кваліфікація робітників невисока.

Типи виробництва визначаються тактом випуску і коефіцієнтом серійності.

Тактом випуску називається проміжок часу між випуском двох виробів, які виготовляються послідовно один за другим..

Коефіцієнт серійності показує кількість різних операцій, які виконуються на одному верстаті.

Кожне виробництво має свій коефіцієнт серійності Ксер. Так, для масового виробництва Ксер<2, для великосерійного Ксер= 2...10, для дрібносерійного Ксер > 20.

Таким чином, знаючи такт випуску і коефіцієнт серійності, можна визначити тип виробництва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.