Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Орг вироб сон елемент ALL / Орг вироб сон елемент ALL / Мої лекції по Основах організації / Основи організації промислового виробництва СЕ (лекції) (8).doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
314.37 Кб
Скачать

§1.10. Розробка технологічних систем

Сучасні виробничі процеси відрізняються великою різноманітністю виготовлюваної продукції і, звичайно великою складністю.

Для переробки вихідних матеріалів на кінцеву продукцію слід мати порівняно велику кількість функціонально різних стадій переробки. На кожній стадії потрібні різні види енергії, допоміжні матеріали, устаткування і т. ін.

Перед розробкою конкретної системи ставиться певна мета. Такою метою для технічних систем є створення високоефективного виробництва, тобто такого, на якому виробляють необхідну продукцію не лише потрібної кількості та якості, але й економічно доцільним способом з мінімальним забрудненням навколишнього середовища.

Проектуючи технологічну систему слід пам’ятати про:

 навколишнє середовище,

 нові прогресивні напрямки розвитку даної технології, оскільки від них залежить проблема раціонального використання сировини, енергії і т.ін.

Наступний етап – визначення топології системи і таких параметрів:

 вхідні змінні,

 технологічні, 

 конструкційні,

 технологічного режиму в елементах системи,

 технологічних потоків і т.ін.

Вхідні змінні – фізичні параметри вхідних потоків, сировини, а також параметри різних фізико-хімічних дій навколишнього середовища, що впливають на процес функціонування системи. Це можуть бути тиск, температура, концентрація і т. ін.

Технологічні – ступені перетворення сировини та розділення компонент, коефіцієнт масо- татеплопереносу і т. ін.

Конструкційні – геометричні параметри агрегатів.

Параметри технологічного режиму в елементах системи – температура, тиск, активність каталізаторів і т.ін.

Параметри технологічних потоків (вони забезпечують роботу системи у заданому режимі) – маса сировини, її температура, тиск, концентрація речовини в потоці і т. ін.

Розділ II організація виробництва

§2.1. Характеристика промислового підприємства, його

Загальна та виробнича структура

Підприємство – самостійний господарюючий статутний об’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Юридична особа – це правовий статус трудового колективу, який володіє такими атрибутами і правами:

 гербовою печаткою,

 банківським рахунком,

 правом укладання договорів,

 правом найму і звільнення.

Кожне підприємство має статут, статутний фонд і паспорт підприємства.

Статутом називають зведення правил, які регулюють зовнішню і внутрішню діяльність юридичної особи, її права і обов’язки.

Статутний фонд – сума вартості основних фондів і оборотних коштів.

Паспорт – документ, який характеризує всі сторони діяльності підприємства і в якому вказані всі техніко-економічні показники підприємства (ТЕП), а саме потенційні (виробничі потужності) та реальні (обсяг валової продукції).

ТЕП поділяються на кількісні та якісні.

До кількісних ТЕП відносяться:

− виробничі потужності,

− обсяг реалізації продукції,

− вартість оборотних фондів,

− чисельність персоналу підприємства,

− вартість оборотних фондів

− фонд заробітної плати,

− тривалість робочого циклу,

− обсяг незавершеного виробництва.

До якісних ТЕП відносяться:

− номенклатура і асортимент,

− коефіцієнт використання виробничих потужностей,

− продуктивність праці,

− собівартість продукції,

− рентабельність,

− фондовіддача,

− матеріаломісткість,

− енергоємність,

− трудомісткість.

Основою виробничого підрозділу підприємства є цех – адміністративно відокремлений підрозділ підприємства, який виготовляє напівфабрикати, тобто продукт праці, який немає закінченої товарної цінності.

Класифікація цехів:

1. Основні цехи виготовляють основну продукцію підприємства. До них відносяться:

  • заготівельні (ливарний, шампувальний);

  • обробляючі, які проводять основну обробку предметів;

  • випускаючі, які закінчують виробничий процес (збиральні).

2. Допоміжні цехи – виготовляють вироби, які забезпечують виробничий процес і використовуються, як правило, усередині підприємства (ремонтні, інструментальні, енергоцех).

3. Обслуговуючі цехи − забезпечують виробничими послугами, підприємство, не виробляючи при цьому ні продукції, ні предметів праці (транспортний цех, складське господарство, санітарно-технічне господарство).

4. Підсобні цехи випускають продукцію широкого вжитку за рахунок відходів виробництва (цех товарів народного споживання, цех утилізації).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.