Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Labs_Metrolog.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.99 Mб
Скачать

2.1. Блок-схема та принцип дiї генератора iмпульсiв г5-63

Г5-63 належить до iмпульсних генераторiв загального використання й призначений для дослiдження та обслуговування радiотехнiчних пристроїв.

Прилад може створювати:

  • основнi вiдеоiмпульси прямокутної форми рiзної полярностi в режимi одинарних i парних iмпульсiв при внутрiшньому i зовнiшньому (в тому числi однократному) запусках;

  • синхроiмпульси (допомiжнi) приблизно трикутної або трапецеподiбної форми, додатної або вiд'ємної полярностi, з частотою повторення основних у режимi одинарних iмпульсiв або з частотою повторення пар у режимi парних iмпульсiв.

Усi параметри вихiдних iмпульсiв забезпечуються при зовнiшньому навантаженнi 1 кОм i ємностi не бiльше 80 пФ (разом з ємнiстю кабеля) на виходi приладу.

Розглянемо структурну схему генератора Г5-63 (рис. 7.5).

Тактовi iмпульси, якi генеруються при внутрiшньому запуску приладу, пусковi сигнали або натискання кнопки однократного пуску створюють на виходi вхiдного пристрою (ВП) сигнал, вiд'ємний перепад якого викликає спрацювання пристрою затримки (ПЗ).

Рис. 7.5.

Пристрiй затримки створює два промiжних iмпульси, один із них (незатриманий) використовується для подальшого формування першого основного iмпульсу пари (в режимi парних iмпульсiв) i синхроiмпульсу, другий (затриманий) призначений для подальшого формування другого основного iмпульсу пари або одинарного основного iмпульсу (в режимi одинарних iмпульсiв).

Пристрiй тривалостi (ПТ) створює iмпульс, тривалiсть якого можна змiнювати, i який використовується для формування основного iмпульсу приладу.

У режимi одинарних iмпульсiв утворюється один промiжний iмпульс у кожному перiодi повторення при надходженнi кожного зовнiшнього сигналу або при кожному натисканнi кнопки однократного пуску.

У режимi парних iмпульсiв за цих же умов утворюється пара однакових за тривалiстю промiжних iмпульсiв.

Вихiдний формувач (ВФ) iз промiжних iмпульсiв формує основнi (вихiднi) iмпульси приладу, забезпечує змiну їх полярностi та регулювання амплiтуди. Крiм того, за допомогою схеми iндикатора виходу забезпечується свiтлова iндикацiя (неонова лампа) наявностi основних iмпульсiв на виходi приладу.

Крiм плавно-ступiнчастого регулятора амплiтуди передбачена можливiсть ослаблення амплiтуди основних iмпульсiв за допомогою дiльника напруги, який має окремi виходи: 1:1, 1:10 i 1:100.

Блок живлення (БЖ) забезпечує стабiлiзацiю постiйних напруг, якi живлять схему.

2.2. Основнi технiчнi характеристики генератора г5-63

1) Тривалiсть основних iмпульсiв вiд 0,1 до 1000 мкс.

2) Амплiтуда напруги основних (вихiдних) iмпульсiв вiд 6 мB до 60 B.

3) Перiод повторення iмпульсiв при внутрiшньому запуску в режимi одинарних iмпульсiв вiд 10 мкс до 200 мс.

4) Перiод повторення пар iмпульсiв при внутрiшньому запуску в режимi парних iмпульсiв вiд 50 мкс до 200 мc.

Тривалiсть, амплiтуда, перiод повторення при внутрiшньому запуску й часовий зсув вихiдних iмпульсiв регулюються вiдповiдними перемикачами дiапазонiв i потенцiометрами на переднiй панелi приладу.

5) Шпаруватiсть вихiдних одинарних i парних iмпульсiв вiд 5 i бiльше.

9) Постiйнi зовнiшнi напруги не повиннi перевищувати 50 В на входi зовнiшнього запуску та виходi синхроiмпульсу.

10) Результуючий коефiцiєнт ослаблення дiльникiв напруги "1:2", "1:10", i "1:100" дорiвнює добутку коефiцiєнтiв ослаблення кожного з них. Наприклад: при встановленому положеннi плавного регулятора (потенцiметра) на позначцi 12 В, перемикача полярності – 20 В, дiльникiв напруги вiдповiдно 1:2, 1:10 i 1:100, амплiтуда iмпульсу на виходi дорiвнюватиме: 12 В*(1:2)*(1:10)*(1:100)=12/(2*10*100)=6 мВ.

У В А Г А !

Для запобiгання виходу з ладу генератора Г5-63 не допускається перенавантаження входу та виходу приладу, коротке замикання виходiв, робота зі шпаруватiстю «5», а також робота при опорi зовнiшнього навантаження <0,9 кОм з вимкненими дiльниками напруг (положення 1:1).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]