Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grafika_Shpora.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
839.17 Кб
Скачать

15.Розкрийте суть процесу растрового розгорнення в реальному часі.

Для виведення на відеомонітор розкладений у растр образ необхідно представити у виді того шаблона,який вимагає дисплей.Це перетворення називається растровим розгорненням.Існує 4 способи досягнення такого результату-растрове розгорнення в реальному часі,групове кодування,клітинне кодування і буфер кадру. Растрове розгорнення в реальному часі:При розгорненні в реальному часі ,або «на льоту»,сцена зберігається в памяті у виді дисплейного списку,аналогічно векторним дисплеям.Під час відтворення кожного кадру процесор сканує цю інформацію й обчислює інтенсивність кожного пікселя на екрані. При такому розгорненні не потрібні великі кількості памяті.Більш того,оскільки інформація про сцену зберігається в довільно організованому дисплейному списку,додавання або видалення інформації зі списку здійснюється легко,а це зручно для динамічних застосувань.Однак складність виведеного зображення обмежується швидкістю дисплейного процесора.Звичайно це означає,що обмеженим є число відрізків та багатокутників у картині,кількість перетинань зі рядком,що сканує,число кольорів або напівтонів сірого.Для одержання перетинань(якщо вони є) кожного відрізка дисплейного списку зі рядком ,що сканує,у найпростішій реалізації методу всякий раз при зображенні рядка обробляється весь дисплейний список.

16.Розкрийте суть процесу растрового розгорнення груповим кодуванням.

Для виведення на відеомонітор розкладений у растр образ необхідно представити у виді того шаблона,який вимагає дисплей.Це перетворення називається растровим розгорненням.Існує 4 способи досягнення такого результату-растрове розгорнення в реальному часі,групове кодування,клітинне кодування і буфер кадру. Групове кодування:Метод групового кодування застосовується у випадках,коли великі області зображення мають однакову інтенсивність або колір.При груповому кодуванні визначається тільки інтенсивність і кількість послідовних пікселів з цією інтенсивністю на даного рядка,що сканує. Дані,що кодують,слід розглядати групами по два числа.Перше число-колір або інтенсивність пікселя,а друге-кількість послідовних пікселів на рядку,що сканує. Переваги групового кодування:невеликий обсяг займаної памяті і можливість відображення областей,заповненних кольором. Недоліки групового кодування:1)додавання чи видалення відрізку тексту з зображення є трудомісткою операцією і займає багато часу через послідовне збереження довжин ділянок; 2)Для зображень,що містять велику кількість дрібних деталей,може знадобитись більше памяті,чим при попіксельному збереженні. Групове кодування застосовується у деяких графічних форматах для зменшення обсягу файлів.

17.Розкрийте суть процесу растрового розгорнення клітинним кодуванням.

Для виведення на відеомонітор розкладений у растр образ необхідно представити у виді того шаблона,який вимагає дисплей.Це перетворення називається растровим розгорненням.Існує 4 способи досягнення такого результату-растрове розгорнення в реальному часі,групове кодування,клітинне кодування і буфер кадру. Клітинне кодування:У методі клітинного кодування за допомогою мінімуму інформації(один або два байта) кодуються цілі області зображення,тобто клітки. У такому дисплеї область екрана розбивається на клітки або області,досить великі,що містити одну літеру.Для виведення зображень на екран дисплейний контролер використовує дві області памяті: дисплейний буфер і область знакогенератора.У дисплейному буфері зберігаються коди символів,які виводяться на екран.Кожен символ кодується одним чи двома байтами. В області знакогенератора зберігаються маски символів-інформація про їхнє накреслення.Окрім літер і розділових знаків знакогенератор містить набір графічних сиволів:горизонтальних і вертикальних ліній,сполучень,стрілок,що дозволяють виводити на екран найпростіші зображення-таблиці,схеми.Виведення більш складних графічних зображень при такому способі кодування є неможливим.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]